Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

07.06.2024-ж. жарыяланды

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН
ТОКТОМУ
2024-жыл 4- июнь № 140

Бишкек шаардык кеңешинин штаттык санын түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө" Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы ПЖ № 17 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө” жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтомун, Бишкек шаардык кеңешинин регламентин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңешинин штаттык саны 27 штаттык бирдик санда түзүлсүн, анын ичинде:
    
    саясий муниципалдык кызмат орундары – 2 штаттык бирдик;

    административдик муниципалдык кызмат орундары - 19 штаттык бирдик;

    техникалык жана кенже тейлөөчү персонал - 6 штаттык бирдик.

2. Бишкек шаардык кеңешинин 2022-жылдын 29-сентябрындагы № 53 "Бишкек шаардык кеңешинин аппаратын түзүү жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп табылсын.

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо регламент, этика, укуктук меселелер жана укук тартиби боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

Төраганын
милдетин убактылуу аткаруучу                                        Ж. А. Абдраимов