Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

 

19.01.2024-ж. жарыяланды

 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

ТОКТОМУ
2023-жыл 27-декабрь № 109

Бишкек шаардык кеңешинин 2023-жылдын 3-майындагы № 84 «2023-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2024-2025-жылдарга болжолу жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине ылайык, бюджеттик параметрлерди тактоо максатында, Бишкек шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңешинин 2023-жылдын 3-майындагы № 84 «2023-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2024-2025-жылдарга болжолу жөнүндө» токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пункттагы «22 869 559,1», «11 614 815,3», «3 046 841,5», «2 608 143,8», «2 985 862,6», «2 613 895,9» деген цифралар тийиштүү «22 206 042,4», «10 394 374,0», «3 300 289,9», «2 698 020,8», «3 166 369,6», «2 646 988,1» деген цифраларга алмаштырылсын;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1, 11, 12, 13 - тиркемелери ушул токтомдун 1, 11, 12, 13 - тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;

3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2 жана 21- тиркемелери ушул токтомдун 2 жана 21-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;

4) 10-пункттун 3-кичипунктундагы “Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунун”деген сөздөр “”Аяр” майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялык борбору” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 12-пункттун 7-кичипунктундагы “Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда” деген сөздөр “"Акниет" оор турмуштук кырдаалга кабылган балдар борборунда” деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 12- пункттун 8-кичипунктундагы “Ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунда” деген сөздөр “ “Аяр” майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялык борборунда” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 13-пункттун 1-кичипунктундагы “Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда” деген сөздөр “"Акниет" оор турмуштук кырдаалга кабылган балдар борборунда” деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 13- пункттун 2-кичипунктундагы “Ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунда” деген сөздөр ““Аяр” майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялык борборунда” деген сөздөргө алмаштырылсын;

 

9) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 4-тиркемеси ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда берилсин;

10) 20-пункттагы “Бишкек шаарынын мэриясынын спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаментине караштуу” деген сөздөр “Бишкек шаарынын мэриясынын Дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаментине караштуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 7-тиркемеси ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык редакцияда берилсин;

12) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 8-тиркемесинде:

 «Суммасы» графасында «1 123 481,0», «968 312,2», «51 485,7», «41 957,7», «28 031,9», «33 693,5» деген цифралар тийиштүү «1 192 640,3», «953 612,2»,  «52 095,0», «42 555,3», «110 099,3», «34 278,5»  деген цифраларга алмаштырылсын;

 «Шаардык бюджет», «Ленин району», «Октябрь району», «Биринчи май району» жана «Свердлов району» бөлүктөр төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

«

Шаардык бюджет

 

 

707

Саламаттык сактоо

Бишкек шаарынын мэриясынын  Саламаттык сактоо башкармалыгына  №1 ҮМБ үчүн  принтерлерди сатып алууга 79,9  миң сом суммасында, Балдар сүт азыктары ашканасы  үчүн  муздаткыч, компьютердик жабдууларды сатып алууга  575,0 миң сом суммасында. Бишкек шаарынын мэриясынын Шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын кызматкерлерине материалдык жардам көрсөтүүгө 2 972,6 миң сом суммасында, анын ичинде: «Эмгек акы»2111-беренеси  боюнча - 2 535,3 миң сом, «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121-беренеси боюнча - 437,3 миң сом.

                                                3 627,5  

Ленин району

 

 

708

Маданият, дин жана спорт

№ 5 муниципалдык аймактык  башкармалыгына видео-байкоо орнотмосун  оңдоо-калыбына  келтирүү  жумуштарына 133,7 миң сом  суммасында. Ленин районунун муниципалдык аймактык башкармалыктарына  2023-жылдын 1-декабрынан тартып кварталдык, үй комитеттеринин, турак жай ээлеринин шериктиктеринин төрагаларына келишимдик негизде акы төлөөнүн жогорулашына 609,3 миң сом суммасында.

                                                743,0  

709

Билим берүү

Ленин районунун билим берүү борборуна       № 26 МЧБУ үчүн интерактивдүү панель сатып алууга 239,0 миң сом суммасында, № 2 ОМ үчүн уюштуруу техникасын сатып алууга 180,0 миң сом суммасында, № 185 МЧБУнун жылытуу системасын алмаштырууга жана анын аянтын көрктөндүрүүгө 8002,6 миң сом суммасында, Билим берүү борборунун кызматкерлерине материалдык жардам көрсөтүүгө 1 424,9 миң сом суммасында: анын ичинде: 2111-берене боюнча 1215,3 миң сом, 2121-берене боюнча 209,6 миң сом.

                                                9 846,5  

Октябрь району

 

 

708

Маданият, дин жана спорт

Октябрь районунун муниципалдык аймактык башкармалыктарына 2023-жылдын 1-декабрынан тартып кварталдык, үй комитеттеринин, турак жай ээлеринин шериктиктеринин төрагаларына келишимдик негизде акы төлөөнүн жогорулашына 597,6 миң сом  суммасында.

                                                597,6 

Биринчи май району

 

 

706

Турак жай- коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

№ 12 муниципалдык аймактык башкармалыгына Москва көчөсү, 121 дарегиндеги үйдү утурумдук оңдоо жумуштарына 97,9 миң сом суммасында, № 13 муниципалдык аймактык башкармалыгына Жибек Жолу көчөсү, 346-үйдүн жылуулук системасын алмаштырууга 102,2 миң сом суммасында, № 13 муниципалдык аймактык башкармалыгына Панфилов-Малдыбаев, 4-6-үй дареги боюнча балдар аянтчасын куруу үчүн 931,0 миң сом суммасында, № 15 муниципалдык аймактык башкармалыгына Профсоюз жана Буурдинский көчөлөрүнүн кесилишине гүл бакча курууга 784,3 миң сом суммасында, Муниципалдык администрациянын Биринчи май административдик районуна «Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасына адистештирилген техникаларды сатып алууга 25 000,0 миң сом суммасында, «Тазалык» муниципалдык ишканасына адистештирилген техникаларды сатып алууга 56 600,0 миң сом суммасында.

                                              83 515,4  

708

Маданият, дин жана спорт

Биринчи май районунун муниципалдык аймактык башкармалыктарына 2023-жылдын 1-декабрынан тартып кварталдык, үй комитеттеринин, турак жай ээлеринин шериктиктеринин төрагаларына келишимдик негизде акы төлөөнүн жогорулашына 467,4  миң сом  суммасында.

                                                467,4 

Свердлов району

 

 

708

Маданият, дин жана спорт

Свердлов районунун муниципалдык аймактык башкармалыктарына 2023-жылдын 1-декабрынан тартып кварталдык, үй комитеттеринин, турак жай ээлеринин шериктиктеринин төрагаларына келишимдик негизде акы төлөөнүн жогорулашына 585,0 миң сом   суммасында.

                                                585,0 

»

 

     13) 26-пункттун 12-кичипунктундагы “кары адамдар жана ден соолуктан мүмкүнчүлүгү чектелген жактар (ДСМЧЖ) үчүн жалпы типтеги Бишкек шаардык социалдык станционардык мекемеси” деген сөздөр “ "Үмүт үйү" карылар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн социалдык стационардык мекемеси” деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору, кичитоптору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун                  5-тиркемесине ылайык бекитилсин.

3. Бишкек шаарынын мэриясынын салыктык эмес кирешелер боюнча планды аткаруу жаатындагы начар иши белгиленсин.

4. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жɵнɵтүлсүн.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңешинин экономика, бюджет, финансы жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын мэрине (А.Дж.Джунушалиев) жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык
кеңешинин төрагасы                                                               К. Конгантиев

 

Тиркеме (xlsx. 219kb)