Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин  2021-жылдын 30-июлунун № 4 ТОКТОМУ


Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Борбордун статусу жөнүндө” мыйзамдарын жана Бишкек шаардык кеңешинин регламентин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын чечимдеринин негизинде менен,  Бишкек шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Бишкек шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагалары жана төрагаларынын орун басарлары тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Бишкек шаардык кеңешинин төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп табылсын:

2018-жылдын 21-ноябрындагы № 78 “Бишкек шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагаларын жана төрагаларынын орун басарларын бекитүү жөнүндө”;

Бишкек шаардык кеңешинин 2019-жылдын 12-февралындагы № 86 “Бишкек шаардык кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтомунун 1-пуктунун 5-пунктчасы;

2019-жылдын 28-майындагы № 102 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 21-ноябрындагы № 78 “Бишкек шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагаларын жана төрагаларынын орун басарларын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

 2019-жылдын 28-июнундагы № 109 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 21-ноябрындагы № 78 “Бишкек шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагаларын жана төрагаларынын орун басарларын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”;

2019-жылдын 23-октябрындагы № 114 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 21-ноябрындагы № 78 “Бишкек шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагаларын жана төрагаларынын орун басарларын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

2020-жылдын 14-январындагы № 127 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 21-ноябрындагы № 78 “Бишкек шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагаларын жана төрагаларынын орун басарларын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

2020-жылдын 2-декабрындагы № 169 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 21-ноябрындагы № 78 “Бишкек шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын төрагаларын жана төрагаларынын орун басарларын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоону өзүмдө калтырам.

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы                                     К. К. Конгантиев