Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин 2021-жылдын  30-июлунун № 3

ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Борбордун статусу жөнүндө” мыйзамдарын жана Бишкек шаардык кеңешинин регламентин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеши

                                                 ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Бишкек шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын туруктуу комиссияларынын курамдары тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Бишкек шаардык кеңешинин төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп табылсын:

2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө”;

Бишкек шаардык кеңешинин 2019-жылдын 12-февралындагы № 86 “Бишкек шаардык кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтомунун 1-пуктунун 4-пунктчасы;

2019-жылдын 3-апрелиндеги № 96 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”;

2019-жылдын 28-майындагы № 103 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”;

2019-жылдын 28-июнундагы № 107 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”;

2019-жылдын 23-октябрындагы № 113 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

2020-жылдын 14-январындагы № 126 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

2020-жылдын 19-февралындагы № 153 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

2020-жылдын 2-декабрындагы № 168 “Бишкек шаардык кеңешинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 77 “Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоону өзүмдө калтырам.

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы                                                     К. К. Конгантиев