Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин
2020-жылдын  30-июну № 157

ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңешинин 2020-жылдын 14-январындагы  № 125 "Бишкек шаарынын 2020-жылга бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Бишкек шаардык кеңешинин 2020-жылдын 14-январындагы № 125 "Бишкек шаарынын 2020-жылга бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пункттагы «10 231 972,4», «5 353 688,8», «1 290 573,4», «1 277 848,5», «1 100 027,8», «1 209 833,9» деген цифралар тийиштүү «10 057 526,9», «5 179 739,3», «1 290 096,4», «1 277 187,5», «1 100 277,8», «1 210 225,9» деген цифралар менен алмаштырылсын;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелери ушул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3 -тиркемелерине ылайык редакцияга берилсин;

3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелери ушул токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияга берилсин;

4) 1-пункттагы 2-пунктчасындагы «1-4» деген цифраларды алып салынсын.

2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 3, 7-тиркемелерине ылайык бекитилсин.

3. Бюджеттик мекемелердин жылдын башталышына карата атайын каражаттарынын калдыгын чыгымдоо багыты ушул токтомдун 8-тиркемесине ылайык бекитилсин.

  4. 2019-жылдагы чыгашалардан ашкан кирешелердин эсебинен  60 748,8 миң сом суммасындагы чыгашаны ушул токтомдун 9-тиркемесине ылайык багыттоого уруксат берилсин.

5. Ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын реестрине киргизүү үчүн ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жɵнɵтсүн.

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңешинин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине  жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы                                                         Ж. Б. Абиров

Приложения (xlsx, 219 Кб)

Приложе