Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын  14-апрелиндеги № 13  «Бишкек  шаарынын  2017-жылга бюджетин бекитүү жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө» токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1)   1-пунктундагы «9 026 211,0», «5 413 896,3», «936 840,1», «895 781,2», «825 531,1», «954 162,3» деген цифралар тиешелүүлүгүнө жараша «9 045 107,5», «5 411 035,1», «941 619,4», «901 169,7»,                «831 728,6», «959 554,7» деген цифраларга алмаштырылсын;

2)  «Бишкек шаарынын  2017-жылга  бюджетинин киреше бөлүгү» 1,  1-1, 1-2, 1-3 тиркемелери  ушул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3 тиркемелерине  ылайык редакцияда берилсин;

3) «Бишкек шаарынын 2017-жылга бюджетинин чыгаша бөлүгү» 2,  2-1 тиркемелери ушул токтомдун 2, 2-1 тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин.

2. Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөрү ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык бекитилсин.

3.  Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын  негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн  көрсөткүчтөр ушул токтомдун               4-тиркемесине ылайык бекитилсин.

4. Кирешелердин түшүп калуусунун натыйжасында шаардык  бюджеттин алдында 2018-жылдын 1-январына  карата абал боюнча администрациялык  райондордун  пайда болгон  карызын эсептен чыгаруу жүргүзүлсүн.

5.  Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо  Бишкек шаардык кеңештин экономика, бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына (Т. А. Токобеков) жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Р. К. Макеновго  жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин
төрагасы А. М. Кененбаев