Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Бишкек шаарынын 2017-жылга жергиликтүү бюджетинин баштапкы долбоорун макулдашуу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 11-июнундагы № 78 "Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө" Мыйзамын жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаарынын 2017-жылга жергиликтүү бюджетинин баштапкы долбоору кирешелер боюнча 8952560,0 миң сом суммада макулдашылсын.

2. Бишкек шаарынын 2017-жылга жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 1, 1-2, 1-3-тиркемелерге ылайык булактар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

3. Бишкек шаарынын мэриясы (А.С.Ибраимов) 2016-жылдын 1-августуна чейинки мөөнөттө, 2017-жылдын чыгаша бөлүгү боюнча жергиликтүү бюджеттин баштапкы долбоорун Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясы менен макулдашуу жүргүзсүн.

4. Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясы менен биргелешип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине Бишкек шаардык кеңештин сессиясынын атынан Кыргыз Республикасынын Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдүн натыйжасында сатуудан салык боюнча түшүп калууга байланыштуу жеке киреше салыгы боюнча бөлүп алуу пайызын 100 пайызга чейин көбөйтүү жөнүндө өтүнүч каты менен кайрылуу даярдасын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин төрагасы А.М.Кененбаевге жана Бишкек шаарынын мэри А.С.Ибраимовго жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы

 

А. М. Кененбаев

Бишкек шаары,

2016-жылдын 30-июну, №191

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 191 токтомуна
1-тиркеме

2017-жылга Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ

(миң сом)


к/к

Кирешелердин аталышы

Бардыгы

 

1

2

1

Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы

4440000,0

2

Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык

114000,0

3

Патент негизиндеги салык

1434300,0

4

Кыймылсыз мүлккө салык

450900,0

5

Кыймылдуу мүлккө салык

297000,0

6

Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы

41500,0

7

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбасы эмес багыттагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы

139000,0

8

Сатуудан салык

1218000,0

9

Роялтилер

13800,0

10

Жер ижарасы үчүн акы

350000,0

11

Мүлк ижарасы үчүн акы

40000,0

12

Башка мүлк ижарасы үчүн акы

104000,0

13

Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымдар

26600,0

14

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым

60000,0

15

Администрациялык айыптык төлөмдөр

30660,0

 

Бардык кирешелер

8759760,0

16

Атайын каражаттар

192800,0

 

Бишкек шаары боюнча бардыгы

8952560,0

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 191 токтомуна
1-2-тиркеме

2017-жылга Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ

(миң сом)


к/к

Кирешелердин аталышы

2017-жылга

Бардыгы

МСКБ

ИСТКБ боюнча МСКБ

ЭЭА боюнча МСКБ

 

1

2

3

4

5

1

Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы

4440000,0

2691261,8

1706784,6

41953,6

2

Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык

114000,0

114000,0

 

 

3

Патент негизиндеги салык

1434300,0

1434300,0

 

 

4

Кыймылсыз мүлккө салык

450900,0

370803,5

79301,8

794,7

5

Кыймылдуу мүлккө салык

297000,0

261321,1

35175,2

503,7

6

Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы

41500,0

41500,0

 

 

7

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбасы эмес багыттагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы

139000,0

115494,9

23505,1

 

8

Сатуудан салык

1218000,0

750616,2

459537,7

7846,1

9

Роялтилер

13800,0

258,1

13541,9

 

10

Жер ижарасы үчүн акы

350000,0

 

 

 

11

Мүлк ижарасы үчүн акы

40000,0

 

 

 

12

Башка мүлк ижарасы үчүн акы

104000,0

 

 

 

13

Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымдар

26600,0

20444,0

6022,2

133,8

14

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым

60000,0

 

 

 

15

Администрациялык айыптык төлөмдөр

30660,0

 

 

 

 

Бардык кирешелер

8759760,0

5799999,6

2323868,5

51231,9

16

Атайын каражаттар

192800,0

 

 

 

 

Бишкек шаары боюнча бардыгы

8952560,0

5799999,6

2323868,5

51231,9

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 191 токтомуна
1-3-тиркеме

2017-жылга Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ.
Контингент

(миң сом)


к/к

Кирешелердин аталышы

2017-жылга

 

 

Бардыгы

МСКБ

ИСТКБ боюнча МСКБ

ЭЭА боюнча МСКБ

 

1

2

3

4

5

1

Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы

4440000,0

2691261,8

1706784,6

41953,6

2

Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык

114000,0

114000,0

 

 

3

Патент негизиндеги салык

1434300,0

1434300,0

 

 

4

Кыймылсыз мүлккө салык

450900,0

370803,5

79301,8

794,7

5

Кыймылдуу мүлккө салык

297000,0

261321,1

35175,2

503,7

6

Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы

41500,0

41500,0

 

 

7

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбасы эмес багыттагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы

139000,0

115494,9

23505,1

 

8

Сатуудан салык

2436000,0

1501232,4

919075,4

15692,2

9

Роялтилер

27600,0

516,2

27083,8

0,0

10

Жер ижарасы үчүн акы

350000,0

 

 

 

11

Мүлк ижарасы үчүн акы

40000,0

 

 

 

12

Башка мүлк ижарасы үчүн акы

104000,0

 

 

 

13

Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымдар

26600,0

20444,0

6022,2

133,8

14

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым

60000,0

 

 

 

15

Администрациялык айыптык төлөмдөр

30660,0

 

 

 

 

Бардык кирешелер

9991560,0

6550873,9

2796948,1

59078,0

16

Атайын каражаттар

192800,0

 

 

 

 

Бишкек шаары боюнча бардыгы

10184360,0

6550873,9

2796948,1

59078,0

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев