Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 29-апрелиндеги № 118 "2015-жылга Бишкек шаарынын бюджетин

бекитүү жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө" Мыйзамын жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 29-апрелиндеги № 118 "2015-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пунктундагы "7833218,5", "5074587,0", "687225,5", "707206,2", "645972,3", "718227,5" деген цифралар тийиштүү түрдө "8274807,9", "5285299,0", "748878,9", "767387,8", "696267,7", "776974,5" деген цифраларга алмаштырылсын;

2) "2015-жылга карата Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү" 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелери бул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;

3) "2015-жылга карата Бишкек шаарынын бюджетинин чыгаша бөлүгү" 2, 2-1-тиркемелери бул токтомдун 2, 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;

2. Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттар боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөрү бул токтомдун 3-тиркемесине ылайык бекитилсин.

3. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору жана кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр бул токтомдун 4-тиркемесине ылайык бекитилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына (Э.Ш.Докенов) жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэринин милдетин аткаруучу Э.З.Зарлыковго жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы

 

А. М. Кененбаев

Бишкек шаары,

2016-жылдын 30-июну, №188

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
1-тиркеме

2015-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ

(миң сом)


к/к

Кирешелердин аталышы

Бардыгы

Шаардык бюджет

Ленин району

Октябрь району

Биринчи май району

Свердлов району

1

Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы

2105779,0

1195720,3

233412,5

243292,3

245313,2

188040,7

2

Чакан ишкердик субъекттер үчүн бирдиктүү салык

140681,0

105196,5

7602,4

13425,0

4949,3

9507,8

3

Патенттин негизиндеги салык

1248577,4

919227,1

45408,9

70543,5

27045,1

186352,8

4

Кыймылсыз мүлккө салык

432321,4

325594,2

26628,8

28960,6

15116,0

36021,8

5

Кыймылдуу мүлккө салык

263151,0

196561,6

22159,4

20073,7

7596,6

16759,7

6

Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

37004,0

27906,0

3839,5

1950,6

1135,3

2172,6

7

Айыл чарба эмес багыттагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

129524,6

96549,5

6896,0

9641,1

3932,9

12505,1

8

Сатуудан салык

2486826,8

1407744,9

305412,5

257459,0

285043,6

231166,8

9

Роялтилер

20046,5

6790,7

155,6

12801,2

82,5

216,5

10

Жер ижарасы үчүн акы

250000,0

250000,0

 

 

 

 

11

Мүлк ижарасы үчүн акы

70000,0

70000,0

 

 

 

 

12

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым

23486,0

17815,0

1414,5

1647,1

930,7

1678,7

13

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым

86000,0

86000,0

 

 

 

 

14

Административдик айыптар

30660,0

30660,0

 

 

 

 

15

Батирлерди сатуу

59000,0

59000,0

 

 

 

 

 

Бардык кирешелер

7383057,7

4794765,8

652930,1

659794,1

591145,2

684422,5

16

Атайын каражаттар

253257,2

125467,1

27736,4

39838,2

32307,9

27907,6

17

Республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

638493,0

390148,9

61225,2

61911,5

64490,6

60716,8

18

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

-

-25082,8

6987,2

5844,0

8324,0

3927,6

 

Бишкек шаары боюнча бардыгы

8274807,9

5285299,0

748878,9

767387,8

696267,7

776974,5

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
1-1-тиркеме

2015-2017-жылдарга Бишкек шаарынын бюджетинин
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ

(миң сом)


к/к

Кирешелердин аталышы

2015-жылга

2016-жылга болжол

2017-жылга болжол

1

2

3

4

5

1

Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы

2105779,0

2316356,9

2547992,6

2

Чакан ишкердик субъекттер үчүн бирдиктүү салык

140681,0

154749,1

170224,0

3

Патенттин негизиндеги салык

1248577,4

1424122,0

1616909,0

4

Кыймылсыз мүлк салык

432321,4

432321,4

432321,4

5

Кыймылдуу мүлккө салык

263151,0

263151,0

263151,0

6

Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

37004,0

37004,0

37004,0

7

Айыл чарба эмес багыттагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

129524,6

129524,6

129524,6

8

Сатуудан салык

2486826,8

2685772,9

2900634,7

9

Роялтилер

20046,5

21049,0

22101,0

10

Жер ижарасы үчүн акы

250000,0

300000,0

350000,0

11

Мүлк ижарасы үчүн акы

70000,0

100000,0

130000,0

12

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым

23486,0

25834,6

28418,1

13

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым

86000,0

86000,0

86000,0

14

Административдик айыптар

30660,0

35000,0

37000,0

15

Батирлерди сатуу

59000,0

 

 

 

Бардык кирешелер

7383057,7

8010885,5

8751280,4

16

Атайын каражаттар

253257,2

357235,0

357235,0

17

Республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

638493,0

 

 

 

Бишкек шаары боюнча бардыгы

8274807,9

8368120,5

9108515,4

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
1-2-тиркеме

2016-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ

Графикалык көчүрмөсүн караңыз.

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
1-3-тиркеме

2016-жылга Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү. Контингент

Графикалык көчүрмөсүн караңыз.

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
2-тиркеме

2016-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин
ЧЫГАША БӨЛҮГҮ

Графикалык көчүрмөсүн караңыз.

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
2-1-тиркеме

2015-2017-жылдарга Бишкек шаарынын бюджетинин
ЧЫГАША БӨЛҮГҮ

 

 

 

 

(миң сом)


к/к

 

2015-жылга

2016-жылга болжол

2017-жылга болжол

1

2

3

4

5

 

Бардыгы

8274807,9

8368120,5

9108515,4

701

Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар

1241249,9

378653,1

413653,1

 

Резервдик фонд

69700,0

80000,0

88000,0

702

Коргоо

14567,8

19250,1

23750,1

703

Коомдук тартип жана коопсуздук

24884,8

24200,0

26900,0

704

Экономикалык маселелер

282560,1

292674,4

292674,4

 

анын ичинде:

 

 

 

*

Транспорт

254147,9

258274,1

258274,4

*

Башка чыгымдар

28412,2

34400,3

34400,0

705

Айлана чөйрөнү коргоо

300,0

300,0

300,0

706

Турак жай жана коммуналдык кызматтар - анын ичинде:

2306840,7

4067284,8

4341479,7

*

Капиталдык салымдар

844067,0

1784742,7

2269742,7

707

Саламаттык сактоо

992255,6

156000,0

241000,0

708

Эс алуу, маданият жана дин

262741,8

303606,5

351606,5

709

Билим берүү

2746756,0

2691618,1

2876618,1

710

Социалдык коргоо - анын ичинде:

332951,2

354533,5

452533,5

*

Даректүү социалдык жардам

215218,8

241130,7

319630,7

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
3-тиркеме

2015-жылга бюджеттик мекемелердин атайын каражаттар боюнча
ӨЗГӨРТҮЛГӨН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

(миң сом)

 

Аталышы

Бардыгы

Шаардык бюджет

Ленин району

Октябрь району

Биринчи май району

Свердлов району

 

Кирешелердин бардыгы, анын ичинде:

4732,3

2080,7

2651,6

0,0

0,0

0,0

14231

Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14231100

медициналык кызматтар үчүн акы төлөө

0,0

 

 

 

 

 

14231500

саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн биргелешип акы төлөө

0,0

 

 

 

 

 

14232

Билим берүү чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө:

3484,4

832,8

2651,6

0,0

0,0

0,0

14232700

билим берүү чөйрөсүндөгү башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө

3484,4

832,8

2651,6

 

 

 

14235

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү үчүн акы төлөө

1247,9

1247,9

 

 

 

 

 

Чыгашалардын бардыгы, анын ичинде:

4732,3

2080,7

2651,6

0,0

0,0

0,0

701

Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар

1,0

 

 

 

1,0

 

702

Коргоо

0,0

 

 

 

 

 

703

Коомдук тартип жана коопсуздук

0,0

 

 

 

 

 

704

Экономикалык маселелер

0,0

 

 

 

 

 

706

Турак жай жана коммуналдык кызматтар

764,5

772,0

 

 

-7,5

 

707

Саламаттык сактоо

0,0

 

 

 

 

 

708

Эс алуу, маданият жана дин

0,0

 

 

 

 

 

709

Билим берүү

3484,4

832,8

2651,6

 

 

 

710

Социалдык коргоо

482,4

475,9

 

 

6,5

 

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 30-июнундагы
№ 188 токтомуна
4-тиркеме

2015-жылга карата бишкек шаарынын бюджети боюнча
ӨЗГӨРТҮЛГӨН КӨРСӨТКҮЧТӨР

(миң сом)

Чыгашалардын аталышы

Бардыгы

Жалпы багыттагы мамкызматтар

Коргоо

Коомдук тартип жана коопсуздук

Экономикалык маселелер

Айлана-чөйрөнү коргоо

Турак жай жана коммуналдык кызматтар

Саламаттык сактоо

Эс алуу, маданият жана дин

Билим берүү

Социалдык коргоо

 

 

701-б.

702-б.

703-б.

704-б.

705-б.

706-б.

707-б.

708-б.

709-б.

710-б.

ШААРДЫК БЮДЖЕТ

208631,3

77442,1

0,0

0,0

-1415,9

0,0

117369,0

2429,3

1469,0

10113,4

1224,4

Бишкек шаардык мамлекеттик архиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 197 токтомуна ылайык эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 1496,8 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 257,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

1754,4

1754,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек шаарынын мэриясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-мартындагы № 165 токтомуна ылайык биометрикалык маалыматтарды топтоого тартылган жактарга компенсациялоого "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 578,0 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 99,7 миң сом суммага жана электр, жылуулук энергиясына тарифтерди жогорулатууга 75000,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

75677,7

75677,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дем берүүчү гранттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 1115,9 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-1115,9

 

 

 

-1115,9

 

 

 

 

 

 

Экономикалык маселелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 300,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-300,0

 

 

 

-300,0

 

 

 

 

 

 

"Бишкекжылуулукэнерго" КИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" 25111100-ст. боюнча 117369,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

 

 

 

 

 

 

117369,0

 

 

 

 

"Тазалык" МИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" 25111100-ст. боюнча 9647,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

9647,0

 

 

 

 

 

9647,0

 

 

 

 

"Жашылдандыруу курулушу" МИси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" 25111100-ст. боюнча 9647,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-9647,0

 

 

 

 

 

-9647,0

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар" 26312200-ст. боюнча 10,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саламаттык сактоо департаменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 2039,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 351,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу" 31123290-ст. боюнча 10,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

2381,0

 

 

 

 

 

 

2381,0

 

 

 

Бишкек шаарынын мэриясына караштуу профилактикалык дезинфекциялоо боюнча Бишкек шаардык дезинфекциялык станциясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 41,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 7,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

48,3

 

 

 

 

 

 

48,3

 

 

 

Маданият башкармалыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 235,1 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 40,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 400,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-124,3

 

 

 

 

 

 

 

-124,3

 

 

Дене-тарбия жана спорт башкармалыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-мартындагы № 118, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомдоруна ылайык, "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 942,6 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 162,3 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 400,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

1504,9

 

 

 

 

 

 

 

1504,9

 

 

А.Умуралиев атындагы Бишкек шаардык драма театры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 47,6 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 8,4 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

56,0

 

 

 

 

 

 

 

56,0

 

 

"Алтын Булак" пансионаты ММ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 11,9 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 2,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

14,0

 

 

 

 

 

 

 

14,0

 

 

"Алга-Бешик" футбол клубу ММ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 15,6 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 2,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

18,4

 

 

 

 

 

 

 

18,4

 

 

Балдарды социалдык адаптациялоо борбору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 жана 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 14-июлундагы № 492 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жана дары-дармектерге чыгымдардын ченемдерин жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 216,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 37,3 миң сом суммага, "Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу" 2217-ст. боюнча 69,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

322,6

 

 

 

 

 

 

 

 

322,6

 

Кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борбору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 жана 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 14-июлундагы № 492 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жана дары-дармектерге чыгымдардын ченемдерин жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 177,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 30,6 миң сом суммага, "Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу" 2217-ст. боюнча 69,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

276,9

 

 

 

 

 

 

 

 

276,9

 

Балдар музыкалык мектептер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 жана 2015-жылдын 9-июлундагы № 473 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 4596,3 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 792,9 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

5389,2

 

 

 

 

 

 

 

 

5389,2

 

"Кыргызстандын балдары" ШМОЧБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 жана 2015-жылдын 11-сентябрындагы № 628 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 1438,0 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр 2121-ст. боюнча 248,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

1686,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1686,0

 

Спорттун улуттук жана үстөл үстүндөгү түрлөрү боюнча ОББУАСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 6,4 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр'' 2121-ст. боюнча 1,2 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

7,6

 

Бильярд боюнча ОББУАСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 6,8 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 1,2 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

ААБУОР теннис, параолимпиадалык жана күч түрлөрү боюнча мектеби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 31,1 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 5,3 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

36,4

 

 

 

 

 

 

 

 

36,4

 

Спорттук оюндар боюнча ААОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 32,4 мин сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 5,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

38,0

 

 

 

 

 

 

 

 

38,0

 

Жекече жеке спорт боюнча ОРБУАСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 28,8 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 4,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

33,6

 

Оор атлетика боюнча ББШАОРМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 32,8 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 5,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

38,4

 

 

 

 

 

 

 

 

38,4

 

"Дельфин" БУААОСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 64,4 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 11,2 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

75,6

 

 

 

 

 

 

 

 

75,6

 

Каниметов атындагы № 1 Гимназия интернаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 1877,3 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 323,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

2201,1

 

 

 

 

 

 

 

 

2201,1

 

Зордук-зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыр тарткан балдарга жардам берүү борбору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 жана 2015-жылдын 16-июнундагы № 369 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 134,0 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 23,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

157,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157,1

Шаардык "Ардагер" геронтология борбору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 16-июнундагы № 369 жана 2015-жылдын 14-июлундагы № 492 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жана дары-дармектерге чыгымдардын ченемдерин жогорулатууга ''Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 223,3 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 38,6 миң сом суммага, "Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу" 2217-ст. боюнча 39,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

301,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,5

Мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн шаардык реабилитациялоо борбору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 жана 2015-жылдын 16-июнундагы № 369 токтомдоруна ылайык, эмгек акысын жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 653,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 112,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

765,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765,8

ЛЕНИН АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

59001,8

1017,7

0,0

0,0

0,0

0,0

428,9

0,0

-1973,2

58331,0

1197,4

Жалпы багыттагы мамкызматтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Компьютердик жабдууларды сатып алуу" 31123230-ст. боюнча 59,5 миң сом суммага, "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 838,5 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 144,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-мартындагы № 165 токтомуна ылайык биометрикалык маалыматтарды топтоого тартылган жактарга компенсациялоого "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 21,2 миң сом суммага жана "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 3,7 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

1017,7

1017,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дем берүүчү гранттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Башка имараттарды капиталдык оңдоо" 31112390-ст. боюнча 428,9 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

428,9

 

 

 

 

 

428,9

 

 

 

 

Эс алуу, маданият жана дин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-июлундагы № 480 токтомуна ылайык эмгек акыны жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 21,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 3,7 миң сом суммага, "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 2,0 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 0,3 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү.

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 2000,4 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-1973,2

 

 

 

 

 

 

 

-1973,2

 

 

Билим берүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Башка курулмаларды алуу жана куруу" 31113290-ст. боюнча 200,0 миң сом суммага, "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" 31123230-ст. боюнча 136,2 миң сом суммага, "Башка эмерек жана жабдууларды сатып алууга" 31123290-ст. боюнча 102,0 миң сом суммага, "Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу" 31122290-ст. боюнча 53,0 миң сом суммага, "Эмеректерди алуу" 31123210-ст. боюнча 140,9 миң сом суммага, "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоо" 22211100-ст. боюнча 100,0 миң сом суммага, "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу" 22221200-ст. боюнча 148,4 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 11-сентябрындагы № 628 токтомдоруна ылайык эмгек акыны жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 48998,2 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 8452,3 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

58331,0

 

 

 

 

 

 

 

 

58331,0

 

Социалдык коргоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 71,4 миң сом суммага, "Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул" 2721-ст. боюнча 761,8 миң сом суммага, "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу" 22221200-ст. боюнча 19,2 миң сом суммага, "Эмеректерди алуу" 31123210-ст. боюнча 108,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-июнундагы № 369, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 14-июлундагы № 492 токтомдоруна ылайык "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 179,6 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 31,0 миң сом суммага, "Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу" 2217-ст. боюнча 26,4 миң сом суммага эмгек акысын жана дары-дармектерге чыгымдардын ченемдерин жогорулатууга чыгашалардын көбөйүшү

1197,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1197,4

ОКТЯБРЬ АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

60181,6

745,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2504,3

0,0

-2496,0

59291,9

135,5

Жалпы багыттагы мамкызматтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-мартындагы № 165 токтомуна ылайык биометрикалык маалыматтарды топтоого тартылган жактарга "Кеңсе жабдууларын сатып алуу" 31123220-ст. боюнча 12,5 миң сом суммага, "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 625,5 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 107,9 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

745,9

745,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дем берүүчү гранттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Башка имараттарды оңдоо" 31112390-ст. боюнча 587,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

587,8

 

 

 

 

 

587,8

 

 

 

 

Турак жай коммуналдык чарбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр" 2214-ст. боюнча 21,0 миң сом суммага, "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 193,9 миң сом суммага, "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" 22211100-ст. боюнча 155,0 миң сом суммага, "Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" 22211200-ст. боюнча 1493,5 миң сом суммага, "Башка эмеректерди сатып алуу" 31123290-ст. боюнча 53,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

1916,5

 

 

 

 

 

1916,5

 

 

 

 

Эс алуу, маданият жана дин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 300,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 2796,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-2496,0

 

 

 

 

 

 

 

-2496,0

 

 

Билим берүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 11-сентябрындагы № 628 токтомдоруна ылайык "Эмерек сатып алуу" 31123210-ст. боюнча 100,0 миң сом суммага, "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" 31123230-ст. боюнча 300,0 миң сом суммага, "Тамак-аш азыктарын алуу" 2218-ст. боюнча 331,5 миң сом суммага, "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 50628,4 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 8733,4 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" 22211100-ст. боюнча 801,4 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

59291,9

 

 

 

 

 

 

 

 

59291,9

 

Социалдык коргоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул" 2721-ст. боюнча 467,0 миң сомго чыгашалардын көбөйүшү, "Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул" 2721-ст. боюнча 331,5 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

135,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,5

БИРИНЧИ МАЙ АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

50295,4

1126,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1126,1

0,0

-1816,7

47767,0

2092,7

Жалпы багыттагы мамкызматтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-мартындагы № 165 токтомуна ылайык биометрикалык маалыматтарды топтоого тартылган жактарга компенсациялоого "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 959,7 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 166,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

1126,3

1126,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай коммуналдык чарбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоо" 22211100-ст. боюнча 702,8 миң сом суммага, "Башка курулмаларды алуу жана куруу" 31113290-статьясы боюнча 310,0 миң сом суммага, "Өсүмдүктөрдү сатып алуу" 31131220-статьясы боюнча 157,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул" 2721-ст. боюнча 43,7 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

1126,1

 

 

 

 

 

1126,1

 

 

 

 

Эс алуу, маданият жана дин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 100,0 миң сом суммага, "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу" 22221200-ст. боюнча 301,2 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 2217,9 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-1816,7

 

 

 

 

 

 

 

-1816,7

 

 

Билим берүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоо" 22211100-ст. боюнча 366,0 миң сом суммага, "Жабдууларды жана материалдарды сатып алуу" 22221100-ст. боюнча 193,8 миң сом суммага, "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу" 31123290-ст. боюнча 100,0 миң сом суммага, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 11-сентябрындагы № 628 токтомдоруна ылайык эмгек акыны жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 40485,6 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 6983,9 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү. "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоо" 22211100-ст. боюнча 252,7 миң сом суммага, "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 100,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү."Эмерек сатып алуу" 31123210-ст. боюнча 230,0 миң сом суммага, "Башка курулуштарды куруу жана сатып алуу" 31113290-ст. боюнча 485,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

47767,0

 

 

 

 

 

 

 

 

47767,0

 

Социалдык коргоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул" 2721-ст. боюнча 645,8 миң сом суммага, "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу" 31123290-ст. боюнча 100,0 миң сом суммага, "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 1041,8 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 179,5 миң сом суммага, Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу" 2217-ст. боюнча 125,6 миң сом суммага эмгек акыны жана дары-дармектерге чыгымдардын ченемдерин жогорулатууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-июнундагы № 369, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 14-июлундагы № 492 токтомдоруна ылайык чыгашалардын көбөйүшү

2092,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2092,7

СВЕРДЛОВ АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

58747,0

980,8

0,0

0,0

0,0

0,0

99,2

0,0

-300,0

57917,0

50,0

Жалпы багыттагы мамкызматтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-мартындагы № 165 токтомуна ылайык биометрикалык маалыматтарды топтоого тартылган жактарга компенсациялоого "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 836,6 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 144,2 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

980,8

980,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дем берүүчү гранттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Имараттарды капиталдык оңдоо" 31112390-ст. боюнча 99,2 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

99,2

 

 

 

 

 

99,2

 

 

 

 

Эс алуу, маданият жана дин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" 22154900-ст. боюнча 300,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы

-300,0

 

 

 

 

 

 

 

-300,0

 

 

Билим берүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Башка имараттарды оңдоо" 31112390-ст. боюнча 250,0 миң сом суммага, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 473, 2015-жылдын 10-июлундагы № 480, 2015-жылдын 11-сентябрындагы № 628 токтомдоруна ылайык эмгек акыны жогорулатууга "Эмгек акы" 2111-ст. боюнча 48715,0 миң сом суммага, "Социалдык фондго төгүмдөр" 2121-ст. боюнча 8403,3 миң сом суммага "Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо" 22211100-ст. боюнча 548,7 миң сом суммага чыгашалардык көбөйүшү

57917,0

 

 

 

 

 

 

 

 

57917,0

 

Социалдык коргоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул" 2721-ст. боюнча 50,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

БАРДЫГЫ:

436857,1

81312,8

0,0

0,0

-1415,9

0,0

121527,5

2429,3

-5116,9

233420,3

4700,0

ШААРДЫК БЮДЖЕТ

208631,3

77442,1

0,0

0,0

-1415,9

0,0

117369,0

2429,3

1469,0

10113,4

1224,4

ЛЕНИН АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

59001,8

1017,7

0,0

0,0

0,0

0,0

428,9

0,0

-1973,2

58331,0

1197,4

ОКТЯБРЬ АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

60181,6

745,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2504,3

0,0

-2496,0

59291,9

135,5

БИРИНЧИ МАЙ АДМИНИСГРАТИВДИК РАЙОНУ

50295,4

1126,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1126,1

0,0

-1816,7

47767,0

2092,7

СВЕРДЛОВ АДМИНИСТРАТИВДИК РАЙОНУ

58747,0

980,8

0,0

0,0

0,0

0,0

99,2

0,0

-300,0

57917,0

50,0

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев