Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН

ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин токтомун Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамдарына, Бишкек шаардык кеңештин регламентине ылайык келтирүү максатында, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.                Депутаттардын Бишкек шаардык Кеңешинин 2005-жылдын 10-октябрындагы №111 “Бишкек  шаарынын ардактуу жараны жөнүндө” жобону  бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген  “Бишкек шаарынын ардактуу жараны жөнүндө”  жобого (мындан ары-жобо) төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жобонун 3-главасы төмөнкү редакцияда берилсин:

“1. “Бишкек шаарынын ардактуу жараны” наамын ыйгаруу боюнча ишти уюштуруу Бишкек шаарынын жергиликтүү жамаатынын сыйлыктар боюнча комиссиясы (мындан ары -комиссия) тарабынан жүзөгө ашырылат.”;

2.    Комиссия өз ишин ушул жобого, Бишкек шаарынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырат.”;

жобонун 5-главасынын 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

“1. Бишкек шаарынын ардактуу жаранынын грамотасы жана Бишкек шаарынын ардактуу жаранынын күбөлүгү Бишкек шаардык кеңештин төрагасы жана Бишкек шаарынын мэри тарабынан кол коюлат.”.

2. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин регламент, укук маселелер жана укук тартиби боюнча  туруктуу комиссиясына (В. М. Лисниченко) жүктөлсүн.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                             А. М. Кененбаев

Бишкек ш.,

2015-жыл  8-декабрь, № 161