Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин

ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин «Бишкек шаардык

кеңештин 2010-жылдын 20-февралындагы № 153

«Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде

турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу

тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Бишкек шаардык кеңештин токтомун Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарына, Бишкек шаардык кеңештин регламентине ылайык келтирүү максатында,  Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2010-жылдын 20-февралындагы № 153  «Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 5-пункттагы:

«муниципалдык менчик жана жер маселелери» деген сөздөр «муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар курулуш жана архитектура»деген сөздөргө алмаштырылсын;

«вице-мэр А. В. Филатов» деген сөздөр «муниципалдык менчик, архитектура, курулуш, шаарды өнүктүрүү жана реконструкциялоо маселелерин тейлеген вице-мэр (Б. О. Дюшембиев)» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2.  Бишкек шаардык кеңештин 2010-жылдын 20-февралындагы        № 153 “Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” токтомунун 2-тиркемесине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

“Комиссиянын мүчөлөрү” пунктунун 2-абзацындагы “башкармалыктын начальниги” деген сөздөр “бөлүм башчысы” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

“Комиссиянын мүчөлөрү” пунктундагы 3-абзац алынып салынсын.

3.  Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар курулуш жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына (У. Е. Адылбеков) жана муниципалдык менчик, архитектура, курулуш, шаарды өнүктүрүү жана реконструкциялоо маселелерин тейлеген вице-мэрге (Б. О. Дюшембиев) жүктөлсүн.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                  М. А. Аманкулов

Бишкек ш.,

20-май 2015-жыл, № 128