Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН

ТОКТОМУ

 

 

Бишкек шаарынын административдик

райондорун башкаруу тартибин бекитүү

жөнүндө

         Кыргыз Республикасынын “Борбор шаардын статусу жөнүндө” мыйзамына ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Бишкек шаарынын административдик райондорун башкаруу тартиби тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

2. Бишкек шаарынын мэриясы (Кулматов К. К.) төмөнкүлөрдү иштеп чыксын жана Бишкек шаардык кеңештин сессиясынын  кароосуна киргизсин:

Бишкек шаарынын административдик райондору жөнүндө жобону;

Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жалпы талаптары жана эрежелери менен муниципалдык тапшырык жөнүндө бирдиктүү жобону.

3. Ушул токтом каттоодон  өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына (Н. А. Айсаев) жана Бишкек шаарынын мэриясынын биринчи вице-мэрине (З. Т. Малабеков) жүктөлсүн.

Төрага                                                                        М. А. Аманкулов

Бишкек ш.,

20-май 2015-жыл,  № 127 

                      Бишкек шаардык кеңештин

          2015-жылдын  “20”майындагы

          №127 токтомуна  тиркеме

        

Бишкек шаарынын административдик райондорун

башкаруу тартиби

 

I. Жалпы жоболор

1.  Бишкек шаарынын административдик райондорун башкаруу тартиби Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмдөрүнүн  административдик райондун аймагында жайгашкан Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү менен иши жана өз ара аракеттери маселелерин жөнгө салат.

2.  Бишкек шаарынын административдик райондорун башкаруу тартиби

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Борбордун статусу жөнүндө” мыйзамдарына ылайык иштелип чыкты.

3. Бишкек шаарынын аймагы шаарда жергиликтүү өз алдынча башкарууну натыйжалуу жүзөгө ашыруу жана жергиликтүү маанидеги  маселелерди чечүү максатында,  өз алдынча администрациялык-аймактык бирдиктер болуп саналбаган, азыркы чектерде төмөнкү төрт административдик райондорго бөлүнөт: Ленин, Октябрь, Биринчи май жана Свердлов райондору.

4. Административдик райондорду башкаруу төмөнкү принциптерде жүргүзүлөт:

а)  шаардыктарды сапаттуу муниципалдык, мамлекеттик кызматтар, ошондой эле жарандардын жашоо ишмердиктерин кызматтар  менен камсыз кылуу боюнча  максималдуу шарттарды түзүү;

         б) Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарынын чектеринде башкаруу маселелеринде  Бишкек шаарынын административдик райондорунун өз алдынчалыгы;

         в) административдик райондорду өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу үчүн каржы ресурстарын максималдуу топтоо;

г) Бишкек шаарынын административдик райондорунун өз иш-милдеттерин аткаруусу;

  д)  жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга тикелей катышуусу төмөнкү формада жүзөгө ашырылат:

 коомдук жана мамлекеттик турмуштун бардык маанилүү маселелерин жана жергиликтүү маанидеги маселелерди жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштарында (жыйындарында) талкуулоо;

жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо;

ченем чыгаруу демилгесин көтөрүүгө жана/же жергиликтүү маанидеги өзгөчө маанилүү маселелер боюнча тикелей добуш берүүгө катышуу.

       5. Бишкек шаарынын административдик райондорун башкаруу усулдары өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

а) административдик райондорду өнүктүрүү пландарын, административдик райондордун, муниципалдык аймактык башкармалыктардын деңгээлинде Бишкек шаарынын мэриясынын бөлүмдөрүнүн иш пландарын түзүү жана аткаруу;

  б)  өз иш-милдеттерин натыйжалуу аткаруусу;

  в)  өкүлдөнгөн маселелер боюнча муниципалдык тапшырыкты түзүү жана жайгаштыруу;

  г) мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү менен өз ара аракеттенүүсү;

  д)  каржы ресурстарын башкаруу;

  е)  мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү сапатын баалоо, ошондой эле Бишкек шаарынын жергиликтүү жамааттын жашоо тиричиликти камсыздоо чөйрөсүндө иштин аткарылышы.

II.  Административдик райондорду башкаруу тутуму

        6. Административдик райондорду башкаруу тутумуна төмөнкүлөр кирет:

а) Бишкек шаарынын административдик райондун аппараты;

б) Бишкек шаарынын административдик райондорунун деңгээлиндеги Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрү;

в) муниципалдык аймактык башкармалык.

       7.  Административдик район – Бишкек шаарынын административдик районунун аймагында жайгашкан мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын, мекемелердин макулдашылган ишин камсыз кылуучу Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмү.

   8.  Бишкек шаарынын административдик районунун башчысы өз ишинде Бишкек шаарынын мэрине отчёт берет.

         9. Бишкек шаарынын административдик районунун укуктары, ыйгарым укуктары, ишин уюштуруу тартиби Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан иштелип чыгуучу жана Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилүүчү  жобо менен аныкталат.

10. Бишкек шаарынын административдик районунун башчысы шаардын мэриясынын аймактык бөлүмдүн жетекчиси болуп саналат жана иш-милдеттерин өзүнө Бишкек шаарынын мэри тарабынан берилген ыйгарым укуктардын чектеринде жүзөгө ашырат.

11.  Бишкек шаарынын административдикрайонунун башчысы:

а) административдик райондун, райондун жашоо-тиричилигин камсыз кылуу боюнча ведомстволук баш ийүүдөгү уюмдардын жана мекемелердин ишине жетекчилик кылат, ошол иштердин натыйжалары үчүн жооп берет;

б) Бишкек шаарынын мэри тарабынан өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды тийиштүү деңгээлде аткарууну уюштуруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

в) Бишкек шаарынын мэри тарабынан өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

12. Муниципалдык аймактык башкармалык – өз ыйгарым укуктарынын алкагында, муниципалдык кызматтарды берүүнү уюштурууну, ошондой эле тийиштүү аймакта жарандардын жашоо тиричилигин камсыздоо боюнча кээ бир  иштерди аткарууну камсыздоочу Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмү.

Муниципалдык аймактык башкармалыктын ишин контролдоону жана кординациялоону Бишкек шаарынын административдик району жүзөгө ашырат .

III.  Административдик районду өнүктүрүү планы

 

         13. Административдик районду өнүктүрүү планы шаарды өнүктүрүү артыкчылыктарынын, жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан анын ыйгарым укуктарынын чектеринде аныкталган жана  Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилген программаларды жана иш-чараларды кошуу менен муниципалдык аймактык башкармалык аркылуу тикелей шаардыктардын өздөрү, Турак жай менчик ээлеринин (ТЖМЭ), Аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун (АКӨАБ), кварталдык, үй комитеттеринин) чогулушу аркылуу түшүүчү райондордун  тургундарынын демилгесинин негизинде түзүлөт.

      14.  Административдик районду өнүктүрүү планын түзүү этаптары:

       а) жыл сайын муниципалдык аймактык башкармалык аймактык коомдук өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар аркылуу берилген калктын артыкчылыктарын милдеттүү түрдө кошуу менен акмакты өнүктүрүү планын түзөт;

б)  административдик районду өнүктүрүү планы Бишкек шаарынын административдик районунун компетенциясына кирген Бишкек шаарынын мэриясынын  программаларды жана иш-чараларды кошуу менен муниципалдык аймактык башкармалыктын иш планынын жалпыланган көрсөткүчтөрүнүн негизинде түзүлөт.

Административдик районду өнүктүрүү планын түзүү тартиби – жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча  өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар жана өткөрүлүп берилүүчү иш-милдеттер алкагында Бишкек шаарынын административдик районунун компетенциясы, Бишкек шаарынын административдик району жөнүндө жобо менен аныкталат. Районду өнүктүрүү планына Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан иштелип чыгуучу жана ишке ашырылуучу жана тийиштүү административдик райондун аймагында өнүктүрүүгө таасири бар программалар жана иш-чаралар  киргизилет.

15. Районду өнүктүрүү планы Бишкек шаарынын административдик районунун финансылык ресурстарын, Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан тыюу салынбаган булактарды, шаардыктардын жана өнөктөштөрдүн салымын эске алуу менен түзүлөт.

          16. Районду өнүктүрүү планы Бишкек шаарынын мэри тарабынан бир жылга бекитилет. Үстүбүздөгү жылга карата Бишкек шаарынын бюджетинин параметрлери бекитилгенден кийин районду өнүктүрүү планына өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүүгө жол берилет.

17. Бишкек шаарынын административдик районунун башчысы Бишкек шаарынын мэри тарабынан  берилген ыйгарым укуктарды, ошондой эле,  административдик районду өнүктүрүү планын ишке ашырууну тиешелүү деңгээлде аткарууну уюштуруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат. Бишкек шаарынын мэриясы муниципалдык райондук администрацияга административдик районду өнүктүрүү пландарын натыйжалуу ишке ашырууга шарт түзүүчү ыйгарым укуктарды берет.

18. Бишкек шаарынын административдик району муниципалдык, өткөрүлүп берилген мамлекеттик кызматтарды, ошондой эле жарандардын жашоо тиричилигин камсыздоо боюнча кызматтарды берүүнү, анын ичинде бекитилген жобого ылайык муниципалдык тапшырыкты түзүү жана ишке ашыруу аркылуу камсыз кылат.

 

IV.  Бишкек шаарынын административдик районунунБишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмдөрү менен өз ара  аракеттенүүсү

 

       19. Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмдөрүнүн иш пландары жана негизги милдеттери Бишкек шаарынын административдик районун өнүктүрүү планына ылайык келиши керек.

       20. Райондун аймагында жайгашкан Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмдөрү районду өнүктүрүү планын ишке ашыруу алкагында, ошондой эле мамлекеттик аймактык органдар менен өз ара аракеттенүүнүн негизинде  райондун өнүктүрүүнүн негизги индикаторлоруна жетишкендиги үчүн административдик райондун башчысына отчёт берет.

       21. Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан өз милдеттери талаптагыдай аткарылбаган учурда, административдик райондун башчысы Бишкек шаарынын мэрине ага карата тартиптик таасир этүүчү чара көрүү жөнүндө көрсөтүү жөнөтөт.

 

V.  Бишкек шаарынын административдик районунунмамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү  менен өз ара  аракеттенүүсү

       22. Бишкек шаарынын административдик районунун мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү менен өз ара аракеттенүүсү өнөктөштүктүн жана аракеттерди макулдашуунун негизинде жүргүзүлөт.

       23. Мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү Бишкек шаарынын  административдик районунун өнүктүрүү планын талкуулоого катышууга укуктуу.

       24.  Бишкек шаарынын административдик району мамлекеттик органдардын тийиштүү аймактык бөлүмдөрүнүн ишин баалоону уюштурат, жыйынтыктары жөнүндө Бишкек шаарынын мэриясын маалымдайт.

       25. Мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү тарабынан калкка кызмат көрсөтүү боюнча иш-милдеттер талаптагыдай аткарылбаган учурда, Бишкек шаарынын административдик районунун башчысы Бишкек шаарынын мэрин тийиштүү мамлекеттик органдарга тиешелүү кызмат ээлерине чара көрүү тууралуу  сунуштарды жөнөтүү зарылчылыгы жөнүндө маалымдайт.

VI. Бишкек шаарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жана мамлекеттик органдардын ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо  тутуму

26.  Бишкек шаарынын административдик районунун аймагында мониторинг жүргүзүүнүн  жана баалоонун төмөнкүдөй түрлөрү жүргүзүлөт:

         а) Бишкек шаарынын административдик районун өнүктүрүү пландарын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баалоо;

         б) мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатына калктын канааттануу деңгээлин баалоо;

         в) муниципалдык жана мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн ишин баалоо.

27. Мониторинг жүргүзүү жана баалоону жүргүзүү тартиби Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бекитилүүчү жобо менен аныкталат.

28. Бишкек шаарынын административдик районун өнүктүрүү пландарынын аткарылышын баалоо жыйынтыктары Бишкек шаарынын мэриясынын жана тийиштүү Бишкек шаарынын административдик районунун расмий сайттарына жайгаштырылат.

29. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатына калктын канааттануу деңгээлин баалоо ар бир муниципалдык аймактык башкармалыктын аймагында жүргүзүлөт жана муниципалдык аймактык башкармалыктын  иш пландарын жана  Бишкек шаарынын административдик районун өнүктүрүү планын түзөтүү үчүн негиз болуп саналат.

Муниципалдык, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн сапатына калктын канааттануу деңгээлин баалоо, ошондой эле калктын жашоо тиричилигин камсыздоо боюнча кызматтар кызмат көрсөтүүчүлөрдүн ишин комплекстүү баалоого кирет.

Бишкек шаардык кеңештин

аппарат  жетекчиси                                                               Э. Нурдавлетов