Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН

ТОКТОМУ

Бишкек шаарынын  билим берүү

уюмдарында балдардын тамактануусун

уюштуруу жөнүндө

            Бишкек шаардык кеңештин 2014-жылдын 25-июнундагы № 82 “Ачык мүмкүнчүлүктөр  шаары” 2014-2018-жылдарга   карата   Бишкек   шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө”  токтомунун  муниципалдык башкарууну децентралдаштыруу тутумун өркүндөтүү,  Бишкек шаарында сапаттуу балансталган тамактандырууну камсыздоо жолу менен мектепке чейинки  жана  мектеп курагындагы балдардын  ден-соолугун чыңдоо үчүн  оптималдуу шарттарды түзүү,  шаардын мектептеринде  окугандардын тамактануусун экономикалык натыйжалуу уюштуруу тутумун түзүү бөлүгүн ишке ашыруу   максатында,  Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

         1. Бишкек шаарынын билим берүү уюмдарында балдардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө жобо  бекитилсин.

         2.   Бишкек шаарынын мэриясы(Кулматов К. К.):

бекитилген жобого ылайык билим берүү уюмдарында  балдардын  тамактануусун уюштуруу Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө жүктөсүн;

тамак-аш продуктыларын жана кызматтарды сатып алууга тендерге катышуу үчүн сынактык документти  иштеп чыгууда  генетикалык модификацияланган организмдин (ГМО) химиялык жана даам берүүчү кошулмалардын жоктугуна тастыктамалардын бардыгы жөнүндө талаптарды карап чыксын

         3.  Ушул токтом белгиленген тартипте каттоодон өткөрүлсүн жана  Кыргыз Республикасынын  Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн  жөнөтүлсүн.

         4.  Ушул токтом  расмий жарыяланган күндөн тартып  он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

         5Бишкек шаардык кеңештин 2008-жылдын 10-июнундагы № 460 “Жалпы билим берүү уюмдарында  балдарды  тамактандырууну уюштуруу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” жана 2006-жылдын 28-сентябрындагы № 242 “Бишкек шаарынын  билим берүү уюмдарында балдарды тамактандырууну уюштуруу жөнүндө” токтомдору күчүн жоготту  деп эсептелсин.

         6.  Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо  Бишкек шаардык кеңештин  социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына (А. Т. Сариев) жана  социалдык   маселелерди   тейлеген    Бишкек   шаарынын   вице-мэрине (А. М. Рыскулова)  жүктөлсүн.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                     М. А. Аманкулов

Бишкек ш.,

20-май 2015-жыл, №129

                                                                                               Бишкек шаардык кеңештин

                                                                                               2015-жылдын “20” майдагы

                                                                                               №129  токтомуна тиркеме

 

Бишкек шаарынын билим берүү уюмдарында

балдардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө

ЖОБО

I. Жалпы жоболор

 

         1. Бишкек шаарынын билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын «Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз  Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 12-июлундагы №372 ПЖ «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептеринде окуучуларды тамактандырууну уюштуруу жөнүндө» жарлыгына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 18-сентябрындагы  №673 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө” жобого жана билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу  тартибин жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларга ылайык иштелип чыкты.  

        2. Бул Жобо тартипти жөнгө салат жана төмөнкү категориялар үчүн Бишкек шаарынын  муниципалдык билим берүү уюмдарында (мындан ары - билим берүү уюмдары) балдардын тамактануусун уюштуруу боюнча иш-милдеттерди жүктөйт:

        а) мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы балдар үчүн;

        б) Бишкек шаарынын атайын (көмөкчү) мектептеринин жана мектеп- интернаттарынын окуучулары үчүн;

        в) башталгыч класстардын окуучулары  (1-4-класстар), ошондой эле, билим берүү уюмдарындагы  5-7-класстардын окуучулары - аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн.

II. Тамактанууну уюштуруу тартиби   

       3. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы:

     а) тамактанууну уюштуруу методологиясын иштеп чыгууну жүзөгө ашырат, билим берүү уюмдары үчүн  (мектеп-интернаттарынан тышкары) Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору менен (мындан ары – МСЭКБ) макулдашылган перспективдүү менюну бекитет;

     б) билим берүү уюмдарында  балдардын тамактануусун уюштуруу үчүн   мониторинг жана контроль  жүргүзөт;

    в) билим берүү уюмдарынын тамак-аш блоктору жана ашканасы үчүн  эмеректерди жана өндүрүш жабдыктарын алып берет;

    г) зарыл болгон учурда мамлекеттик жана жеке түзүмдөрдүн адистерин тартуу менен, Бишкек шаарынын мектепке чейинки жана мектеп уюмдарына жеткирилүүчү тамак-аш азыктарынын жана даяр азыктардын сапатын контролдоо боюнча комиссия түзөт.

      4. Бишкек шаарынын административдик райондору:

     а) ведомство алдындагы аймакта турган билим берүү уюмдар үчүн тамак-аш азыктарын жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүргүзүүнү  өз убагында жана толук каржылоону  камсыз кылат;

     б) тамактануунун сапатын жакшыртуу үчүн билим берүү уюмдарынын тамак-аш блокторунун жана ашканаларынын материалдык-техникалык базасын жакшыртуу жана жаңыртуу боюнча иш жүргүзөт; 

     в) Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына ылайык ведомство алдындагы аймактагы тамак-аш азыктарын жана тамак берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу процессинде билим берүү уюмдарында акча каражаттардын сарамжалдуу пайдаланылышы үчүн контролду жүзөгө ашырат;

     г) билим берүү уюмдарын себилдөөнү бекитет;

     д) Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети тарабынан бекитилген (№ ОШ 1 формасы, №76-РИК формасы боюнча жыйынтыктоо отчёту) отчёттордун мектептер тарабынан түзүлүшүнүн тууралыгын контролдойт.

           5. Райондук билим берүү борборлор:

    а) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамына ылайык билим берүү уюмдарында тамак берүү боюнча  тамак-аш азыктарын жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;

     б) тамак-аш азыктарынын көлөмүнө эсепти, ошондой эле, алардын  пайдаланылышы жөнүндө  отчёттуулукту  жүргүзөт; 

     в) билим берүү уюмдарынын ашканаларында жана тамак-аш блокторунда техникалык иштерди аткаруу үчүн атайын уюмдарды тартышат; 

     г) билим берүү уюмдарына тамак-аш азыктарын  ташуу графигин бекитет;

     д) жеткирип туруучулар жана ижарачылар тарабынан  келишим  шарттарынын аткарылышына контролду жүзөгө ашырат;

     е) Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы менен бирдикте билим берүү уюмдары тарабынан тамактанып жаткан балдардын учётун так талаптагыдай жүргүзүлүшүнө, ошондой эле  мектепке чейинки билим берүү уюмдарына жеткирилүүчү тамак-аш азыктарынын санына жана сапатына контроль жүргүзөт.

  

         6. Билим берүү уюмдары:

     а)  билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштурууну  түздөн-түз жетекчиликти жүзөгө ашырат;

     б) тамак-аш блокторду жана жабдыктарды, электр энергия булактарын тиешелүү эксплуатациялоо үчүн контролду жүзөгө ашырат; 

     в) билим берүү уюмдарында балдардын тамактануу режиминсактоону бекитетжана камсыз кылат;

     г) ата-энелер коомчулугунун жана көзөмөлчүлүк кеңешинин мүчөлөрүнүн ичинен тамак-аш азыктарынын жана даярдалган тамактардын сапатын контролдоо боюнча  комиссия түзүүнү демилгелейт, ошондой эле, бул комиссиянын толук кандуу иштөөсү үчүн тийиштүү шарттарды түзөт;

     д) тамактанууну уюштуруу процессинин бардык катышуучуларынын (экспедиторлорду, ашпозчуларды, техникалык тейлөөчү персоналды) медициналык кароодон өткөндүгү жөнүндө документтеринин, ошондой эле, тамак-аш продуктыларына тастыктамалардын болуусун,  тамак-аш продуктыларын ташуунун бекитилген графигинин аткарылышын, тамак-аш продуктыларын ташып жеткирүү үчүн транспорттун тийиштүү санитардык-техникалык абалын талап кылат; 

     е) мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тамак-аш продуктыларын жеткирүүгө табыштамаларды түзөт жана райондук билим берүү борборлоруна берет;

     ж) тамактанууну уюштуруу боюнча балдар жана ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр) менен уюштуруу жана түшүндүрүү  иштерин жүзөгө ашырат;

     з) тамактанууну уюштуруу боюнча тийиштүү документтерди (буйруктар, төлөөгө эсептер, тамактанууга журнал/ табель) жүргүзөт;

     и) накта тамактанып жаткан балдардын так санынын күнүмкү учетун  жүргүзөт. 

  

7. Бишкек шаарынын мэриясынын саламаттыксактоо департаменти:

      а)  Бишкек шаарынын мектептерине медициналык кызматкерлерди бекитет;

      б) ашкана кызматкерлери, окуучулар, мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы балдар жана алардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен балдардын ден-соолугун сактоо темасында профилактикалык иштерди жүргүзөт.

8. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменти:

 тендердик комиссиянын чечиминин негизинде турак эмес жайларды (муниципалдык мектептердин ашканасын) жана ижарага алынган жайда турган мүлктү ижаралоо келишимин түзөт.

Ш. Каржылоо

         9. Билим берүү уюмдарында балдардын тамактануусуна чыгымдарды каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

а)  бюджеттик каражаттар;

б) ата-энелердин төлөмдөрү;

в) Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаган булактар.

IV. Отчёттуулук

         10. Тамактанууну уюштуруу боюнча отчёттуулук  билим берүү уюмдары жана райондук билим берүү борборлору тарабынан Кыргыз Республикасы тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

         11. Билим берүү уюмдары ай сайын сатып алуучу уюмга - райондук билим берүү борборлоруна жалпылоо жана административдик райондун каржы бөлүмүнө жөнөтүү үчүн отчёт беришет. 

V. Кызматташуу

         12. Тамак-аш продуктыларын жеткирип берүүчүлөрдүн жана тамактанууну уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүчү жактардын  өз ара аракеттенүү тартиби жана жоопкерчилик деңгээли билим берүү уюмдарына тамак-аш продуктыларын жеткирүүгө жана ысык тамактанууну уюштурууга  келишимдер тарабынан  Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте жөнгө салынат.

         13. Билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу маселелери боюнча укук мамилелердин катышуучулары тамак-аш чийки заттарынын жана тамак-аш продуктыларынын техникалык регламенттеринин аткарылышын контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарды, ошондой эле, тамак-аш продуктыларын жана даяр тамак-ашты лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн мамлекеттик эмес уюмдардын  эксперттерин жана адистерин тартууга укуктуу.   

         14. Тамактанууну уюштуруу маселелери боюнча  укук мамилелердин катышуучулары, тамактанууну уюштуруу боюнча продуктыларды жана кызматтарды сатып алуу боюнча  тендердик комиссиянын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамы жана бул укук мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары тарабынан белгиленген талаптарга сатып алуулардын  ылайыктуулугун аныктоо максатында аудит жүргүзүү үчүн консультативдик агенттиктерди же уруксаттамаланган адистерди  тартууга укуктуу.

VI. Жоопкерчилик

         15. Бишкек шаарынын административдик райондорунун башчылары,  социалдык маселелерди тейлеген Бишкек шаарынын вице-мэри, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери, тамактанууну уюштуруу үчүн жооптуулар жана  билим берүү уюмдарынын жетекчилери ушул жобонун,  Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын аткарылышына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат.

                                                        

Бишкек шаардык кеңештин

аппарат жетекчиси                                                   Э. А Нурдавлетов