Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Урматтуу шайлоочулар жана саясый партиялардын өкүлдөрү!

Ички миграцияга байланыштуу жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан Бишкек шаарынын аймагында анык жашаган орду боюнча каттоосу жок, ошондой эле шайлоо күнү катталуу орду боюнча добуш берүү мүмкүнчүлүгү жок жарандардын Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүгө катышуусуна шартты камсыздоо максатында,  Бишкек шаарынын мэриясынын сунушу менен 27 кошумча шайлоо комиссиясын уюштуруу тууралуу чечим кабыл алынды (1-тиркеме).

Ушуга байланыштуу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы саясий партиялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы – Бишкек шаардык кеңештен кошумча шайлоо комиссиялардын курамдарына өкүлдөрдү көрсөтүү тууралуу жарыялайт.

Шайлоо комиссиялары шайлоого даярдыкты жана аны өткөрүүнү уюштуруучу, жарандардын шайлоо укугун ишке ашырууну жана коргоону камсыздоочу коллегиалдуу орган.  Шайлоо комиссияларынын курамында иштөө жооптуу жана шайлоо мыйзамдарына ылайык так жүргүзүлөт.

Ушуга байланыштуу шайлоо комиссияларынын курамдарына талапкерлерди көрсөтүүдө жарандардын өз макулдугун, алардын ишке даярдык деңгээлин,  шайлоо комиссияларында иштөө тажрыйбасын, ошондой эле кесиптик жана жеке сапаттарын эске алуу зарыл.

Комиссиялардын курамдарын түзүүдө саясий партиялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы – Бишкек шаардык кеңеш жарандардын аларды комиссиянын курамына көрсөтүүгө макулдугун, ошондой эле комиссиянын курамына талапкер тиешелүү калк отурукташкан пункттун аймагында жашашы керектигин эске алуусу керек. 

Жарандардын жыйналыштарынан, коомдук бирикмелерден комиссиялардын курамдарына талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдорду жыйналыштын  төрагасы жана катчысы өз колдору менен күбөлөндүрүшү керек. Протоколго алардын колу коюлган, жашаган жери көрсөтүлгөн жыйналыштын катышуучуларынын тизмеси тиркелүүгө тийиш.

Саясый партиялардан көрсөтүү алардын уставына ылайык жүргүзүлөт. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына саясый партиянын жетекчисинин (жыйналыштын төрагасы) колу жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн тешелүү документ көрсөтүлөт.

Жогоруда белгиленген документтерге төмөндөгүлөр тиркелет:

- шайлоо комиссиянын курамында иштөөгө макулдугу жөнүндө арыз жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын ченемдерин сактоо жөнүндө милдеттенмеси;

- паспортунун көчүрмөсү;

- иштеген, окуган жерин, билимин көрсөтүү менен өмүр баянынын маалыматтары (кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракчасы жана таржымалы);

- байланыш маалыматтары: жашаган жеринин дареги, телефон номерлери,  электрондук дареги.

Кошумча шайлоо комиссиялардын курамдарына саясый партиялардан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2017-жылдын 21-июлу саат 18.00гө чейин Бишкек аймактык шайлоо комиссиясында кабыл алынат.

Кошумча шайлоо комиссиялардын курамдарына жарандардын жыйналыштарынан, коомдук уюмдардан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2017-жылдын 21-июлу саат 18.00гө чейин Бишкек шаардык кеңеште кабыл алынат.

 

Маалымат алуу телефондору: 

Бишкек шаардык кеңеш                               62 58 14

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы    62 08 24

 

 

 

№ дополнительной избирательной комиссии

 

Месторасположение

Наименование учреждений, организаций, где образуются комиссии участков референдума

 

Примечание

Ленинский район

1.

№1060

ул. Фрунзе, 547

В здании Кыргызского национального университета

 

2.

№1061

ул. Лущихина, 35

В здании СШ №59

Находится УИК №1024

3.

№1062

ж/м «Ала-Тоо»

В здании СШ №82 

Находится УИК №1017

4.

№1063

ж/м «Ак-Орго»

В здании СШ №77

Находится УИК №1021

5.

№1064

ж/м «Арча-Бешик»

ул. Шералиева, 236

В здании кафе «Улан»

 

6.

№1065

пр. Чуй, 180а

В здании Кыргызской Государственной Юридической Академии

 

7.

№1066

ж/м «Киргизия»

ул. Восточная, 2

В здании СШ №58

Находится УИК №1052

8.

№1067

пр.Ч.Айтматова, 27

В здании Бишкекского гуманитарного Университета им.К.Карасаева

Находится УИК №1046, №1049

Октябрьский район

1.

№1160

мкр.Тунгуч, 2а

В здании Проф.лицея №18

 

2.

№1161

мкр.7 д.34

В здании общежития Бишкекского гуманитарного университета

 

3.

№1162

ул. Ахунбаева, 97

В здании Кыргызской государственной академии  физической культуры и спорта

 

4.

№1163

ул. Ахунбаева, 92а

В здании Кыргызской государственной медицинской академии им И. К. Ахунбаева

Находится УИК №1104

5.

№1164

ж/м Кок-Жар

ул. Шоокум

В здании ДОО №182

 

 

6.

№1165

ж/м Рухий Мурас,

4-ая улица

В здании бывшего ФАП

 

 

7.

№1166

мкр.6 д.22/1 

 

В здании бывшего УСР Октябрьского района

 

Первомайский район

 

1.

№1260

пр. Чынгыза Айтматова, 52

В здании КТУ им.И.Раззакова

 

Находится УИК №1204

2.

№1261

ул. Медерова, 66

В здании КНАУ им. Скрябина

 

Находится УИК №1207

3.

№1262

ул. Раззакова, 51

В здании Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева

 

4.

№1263

ул. М. Ганди, 114

В здании ИСИТО

 

5.

№1264

ж/м “Касым”

(возле рынка Кудайберген)

В здании СОШ №83

 

Находится УИК №1229

Свердловский район

1.

№1360

ул. Буденного, 154

В здании СШ №51

 

Находится УИК №1321

2.

№1361

ул. Огонбаева, 207

В здании ШГ №4

Находится УИК №1325

3.

№1362

ж/м «Учкун»

В здании СШ №89

Находится УИК №1349 и №1350

4.

№1363

ул. Великолукская, 29

В здании Реабилитационного центра

 

5.

№1364

ул. Дубосековская, 39а

В здании СШ №32

Находится УИК №1302

6.

№1365

ж/м «Ак-Бата»

ул.8

В здании тренажерного зала

 

7.

№1366

ж/м «Дордой»

В здании СШ №94

Находится УИК №1305

ИТОГО: 27 дополнительных избирательных комиссий по г. Бишкек