Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

 

 

«Долбоор
Бишкек шаарынын мэриясы
2024-жылдын «__» _____

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңешинин 2023-жылдын 27-декабрындагы № 101 «Бишкек шаарынын мэриясы менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашууну жактыруу тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө», «Борбордун статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Бишкек шаардык кеңеши токтом кылат:

1. Бишкек шаардык кеңешинин 2023-жылдын 27-декабрындагы № 101 «Бишкек шаарынын мэриясы менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашууну жактыруу тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- токтомдун мамлекеттик тилдеги аталышында «макулдашууну» деген сөз «макулдашуунун долбоорун» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 1-пунктта «тиркелүүчү макулдашуу» деген сөздөр «тиркелүүчү макулдашуунун долбоору» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 1¹-пункт менен толукталсын:

«1¹..Бишкек шаарынын мэрине тиркелүүчү макулдашуунун долбооруна принципиалдуу эмес мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү укугу менен кол тамга коюуга ыйгарым укук берилсин.»;

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен жактырылган Макулдашууда:

- бардык  текст боюнча «2023» деген цифралар «202_» деген цифраларга алмаштырылсын;

- 5.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5.1. Бул Макулдашуу кол тамга коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана 3 (үч) жылдын ичинде колдонулат.».

2. Бишкек шаардык кеӊешинин аппараты бул токтомду белгиленген тартипте каттоодон өткөрсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жɵнɵтсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңешинин регламент, этика, укуктук маселелер жана укук тартиби боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Бишкек шаардык
кеңешинин төрагасы                                                                К. Конгантиев

 

маалымкат-негиздеме (pdf. 735 kb)
финансылык корутунду (pdf. 342 kb)
юридикалык корутунду (pdf. 349 kb)
салыштырма таблица (doc. 22 kb)