Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Муниципалдык менчик, жер маселелер,

шаар куруу жана архитектура боюнча

туруктуу комиссия тарабынан иштелип чыккан долбоор

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” жана “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаардык кеңеши токтом кылат:

  1. Бишкек шаардык кеңешинин 2020-жылдын 14-январындагы № 137 “Жер участоктордун чек араларын, функционалдык багытын өзгөртүү жана алмаштыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому:
  • 2-пунктун 2-абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;
  • 3-пункт күчүн жоготту деп таанылсын.
  1. Жогорудагы токтом менен бекитилген Жер участоктордун чек араларын, функционалдык багытын өзгөртүү жана алмаштыруу тартиби жөнүндө жободо:

3-пунктта:

19-абзац алып салынсын;

23-абзацтагы “жана жер пайдалануу, куруу эрежелерине” деген сөздөр алып салынсын;

27-абзацтагы “мэриясынын түзүмдүк бөлүмү,” деген сөздөр “аймактык орган” деген сөздөргө алмаштырылсын;

30-абзацтагы “жана жер пайдалануу, куруу эрежелерине” деген сөздөр алып салынсын;

- 6-пункттагы в) пунктчасы алып салынсын;

- 9-пункттагы “жана жер пайдалануу, куруу эрежелерине” деген сөздөр алып салынсын;

- 10-пункттагы “жана жер пайдалануу, куруу эрежелерине” деген сөздөр алып салынсын;

- 11-пункттагы 16-абзац алып салынсын;

- 12-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“12. Ушул Жобонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу органдар чек араларды өзгөртүү, жер участогунун функционалдык багыты же жер участогун алмаштыруу мүмкүнчүлүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө келип түшкөн суроо-талаптарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларды карайт.

Чек араларды өзгөртүү, функциялык дайындоо же жер участогун алмаштыруу мүмкүн болбогон учурда, анын ичинде чектөөлөр болгондо (Бишкек шаардык кеңештин, Бишкек шаарынын мэриясынын чечимдери, укук коргоо жана сот органдарынын актылары) арыз катталган учурдан тартып 5 жумушчу күндүн ичинде даттануунун тартибин көрсөтүү менен арыз ээсине негиздүү баш тартуу жиберет.

Чек араларды өзгөртүү, функциялык дайындоо же жер участогун алмаштыруу мүмкүн болгон учурда, 5 жумушчу күн ичинде арыз ээси тарабынан берилген документтерди архитектура жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органга белгиленген тартипте макулдашуу же түзүү үчүн жөнөтүүгө милдеттүү.”;

- 14-пункттагы в) пунктчасындагы “ошондой эле жер пайдалануу жана куруу эрежелерине ылайык келүүсү” деген сөздөр алып салынсын;

- 14-пункттун 21-абзацындагы “эки” деген сөз “үч” деген сөзгө алмаштырылсын;

- 15-пункттагы 3-абзац алып салынсын;

- 17-пункттагы “өзгөртүү киргизүү” деген сөздөрдөн кийин “же алмаштыруу” деген сөздөр менен толукталсын;

- 18-пункттагы “ыйгарым укуктуу орган тарабынан” деген сөздөр “арыз ээси” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 20-пункттагы “15” деген сан “7” деген санга алмаштырылсын;

- 21-пункттагы “ыйгарым укуктуу органга” деген сөздөр “арыз ээсине” деген сөз менен алмаштырылсын;

- 23-пунктта:

“ошондой эле” деген сөздөрдөн кийин “жер участогун берүү мыйзамсыз болгон учурда, көзөмөл жана сот органдарынын жүйөлүү чечимдеринин,” деген сөздөр менен толукталсын;

“көрсөтүлгөн жагдайлар” деген сөздөрдөн кийин “ушул жобонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн.”;

- 24-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“24. Берилген жер участогунун аянты мурда берилген жер участогунун же алмаштырылуучу жер участогунун жалпы аянтынан ашпашы керек жана коомдук жана мамлекеттик муктаждыктар үчүн алынуучу экономикалык-пландоо зонасында жайгашкан. Мында алынып жаткан жер участогунун менчик ээси менен макулдашуу боюнча башка экономикалык-пландоо зонасындагы жер участогу берилиши мүмкүн.

Муниципалдык менчикте турган жер участогун жеке менчикте турган, мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алып коюлуучу жер участогуна алмаштырууга жол берилет. Мында жеке менчикте турган жер участогу муниципалдык менчик жерлерине которулат, ал эми жеке же юридикалык жакка анын ордуна берилген жер участогу тиешелүү укук белгилөөчү жана укук күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөө менен ошол жактын жеке менчигине которулат.

Жер участогу пайдалануунун белгилүү бир түрү үчүн ижарага берилген ижарачы же тоорукта түзүлгөн ижара келишими шаар куруу Регламентинде каралган түрлөрдүн тизмесинин алкагында жер участогунун функционалдык багытын өзгөртүүгө укуктуу.”;

- 28-пункттагы “берүү” деген сөз “алмаштыруу” деген сөзгө алмаштырылсын;

- 29-пункттагы “ыйгарым укуктуу органдын” деген сөздөр “арыз ээси” деген сөзгө алмаштырылсын;

- 31-пункттагы “15” деген сан “7” деген санга алмаштырылсын;

- 32-пункттагы “ыйгарым укуктуу органга” деген сөздөр “ижарачыга” деген сөзгө алмаштырылсын;

- 34-пункттун 3-абзацындагы “Бишкек шаарынын мэриясынын” деген сөздөр “Бишкек шаардык кеңешинин (ар бир фракциядан бирден депутат)” деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын транспорт жана муниципалдык менчик маселелерин тейлеген вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы

Тиркемелер:

- салыштырма таблиица (doc. 27 Кб)

- маалымкат-негиздеме (doc. 19 Кб)