Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын  

мэриясы

2021-жылдын «28» май

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине ылайык, Бишкек шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңешинин  2021-жылдын 26-февралындагы №177 “2021-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пункттагы «10 230 993,6», «5 255 794,1», «1 328 086,4», «1 279 577,1», «1 130 532,5», «1 237 003,5» деген цифралар тийиштүү «10 217 079,2», «5 323 441,6», «1 313 378,9», «1 247 054,9», «1 115 851,2», «1 217 352,6» деген цифралар менен алмаштырылсын;

2) 12-пункттагы:

- 3-пунктчасы төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

«3) карылар үйүнүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунун, "Коломто" муниципалдык мекемесинин жана «Ардагер» Бишкек шаарынын геронтологиялык борборунун, Зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү борборунун, Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгына караштуу «Социалдык жатакана» муниципалдык мекемесинин, «Аялзат» үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган балалуу аялдарга жардам борбору” муниципалдык мекемесинин  кызматкерлеринин айлык акысына 1 кызматкерге ай сайын 1650 сом эсебинде үстөк акы»;

- 7-пунктчасындагы  «жана башкаруу органдарын тейлеген айдоочуларга» деген сөздөр  алып салынсын;

3) 13-пункт төмөндөгү мазмундагы  пунктчалар менен толукталсын:

«- «Аялзат» үй-бүлөлүк зомбулуктан  жабыркаган балалуу аялдарга жардам борбору” муниципалдык мекемесинде» - 35 сом;

- «Ардагер» Бишкек шаарынын геронтологиялык борборунда - 100 сом»;

4) 14- пункт төмөндөгү мазмундагы  пунктча менен толукталсын:

«- «Аялзат» үй-бүлөлүк зомбулуктан  жабыркаган балалуу аялдарга жардам борбору” муниципалдык мекемесинде, «Ардагер» Бишкек шаарынын геронтологиялык борборунда  - 12,50 сом»;

5)  15-пункт төмөндөгү мазмундагы  пунктчалар менен толукталсын:

 «- балдар күндүз болгон адистештирилген  мектепке чейинки билим берүү уюмдарында бир тайпага эсебинде тарбиячылардын 2,0 ставкасын күтүүгө;

- балдар күндүз болгон адистештирилген  мектепке чейинки билим берүү уюмдарында бир тайпага эсебинде тарбиячылардын  жардамчыларынын  1,5 ставкасын күтүүгө;

- «Аялзат» үй-бүлөлүк зомбулуктан  жабыркаган балалуу аялдарга жардам борбору” муниципалдык мекемесин күтүүгө;

- «Ардагер» Бишкек шаарынын геронтологиялык борборун күтүүгө»;

6) 21-пункт төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

«21.  6, 6-1-тиркемеге ылайык, Бишкек шаарынын мэриясынын Дене тарбия жана спорт башкармалыгына караштуу "Алтын-Булак пансионаты" муниципалдык мекемесинин, Бишкек шаарынын мэриясынын Социалдык өнүктүрүү башкармалыгына караштуу «Социалдык жатакана» муниципалдык мекемесинин, «Ардагер» Бишкек шаарынын геронтологиялык борборунун кызматкерлерине кызматтык маяна белгиленсин.»;

7) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелери ушул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелерине ылайык редакцияга берилсин;

8) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелери ушул токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияга берилсин;

9) ушул токтомдун 3-тиркемесине  ылайык редакциядагы 6-2- тиркеме менен толукталсын;

10)   жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун  7-тиркемеси ушул токтомдун 4-тиркемесине  ылайык редакцияга берилсин;

11) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун  8-тиркемесинде:

-  «122 920,3», 6 690,5», «37 690,5», «209 229,0» деген цифралар тийиштүү «118 942,3», «2 712,5», «33 712,5», «205 251,0» деген цифралар менен алмаштырылсын;

 - «Октябрь району» бөлүгү ушул токтомдун 5-тиркемесине  ылайык редакцияга берилсин.

2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 6-тиркемесине ылайык бекитилсин.

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана  Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жɵнɵтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин экономика,  бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат-негиздеме (doc. 26 Кб)

- тиркемелер (xlxs. 258 Кб)

- юридикалык корутунду (doc. 20 Кб)