Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

                                                                                Бишкек шаарынын мэриясы

                                                                                2021-жылдын “24” май

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 88-беренесине ылайык Бишкек шаардык кеңеш токтом кылат:

1. 2022-2024-жылдарга Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.  Бишкек шаарынын мэриясы:

1) 2022-2024-жылдарга Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашырууну камсыз кылсын;

2)  Бишкек шаардык кеңешке 2022-жылдын жыйынтыктары боюнча  Программаны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчет берсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин төрагасына жана Бишкек шаарынын мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                                   Ж.Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат-негиздеме (doc. 18 Кб)

- соц.-эконом. өнүктүрүү Программасы (doc. 308 Кб)

- ишке ашыруу боюнча аракет планы (xlxs. 37 Кб)

- мониторинг жана баалоо планы (xlxs. 24 Кб)