Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

                                                                           2021-жылдын «05» март

БИШКЕК ШААРДЫК КЕӉЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексинин 74-беренесине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Борбордун статусу жөнүндө» мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаардык кеӊештин ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине ылайык келтирүү максатында, Бишкек шаардык кеӊеш токтом кылат:

1. Бишкек шаарынын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйымдын ставкасы төмөнкүдөй бекитилсин:

1) жеке жана юридикалык жактар - ишкердик иш-аракеттер үчүн арналган имараттардын ээлери, анын ичинде курулушту же анын бир бөлүгүн ижарага берүүчүлөр үчүн - ар бир кызматкерден бир эсептик көрсөткүч өлчөмүндө;

2) мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган курулуштар үчүн - ар бир кызматкерден бир эсептик көрсөткүч өлчөмүндө.

2. Бекитилген формага ылайык жыйымдын суммаларын төлөө жана тиешелүү эсептешүүлөрдү берүү төлөөчүлөр тарабынан жыл сайын үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен кеч эмес мөөнөттө жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин.

Мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган курулуштар үчүн жыйымды ошондой мүлк бекитилген уюмдар, ишканалар жана мекемелер төлөшөт.

3. Бишкек шаарынын мэриясы белгиленген тартипте жеке жактардан, ишкердик иш-аракеттер үчүн арналбаган турак жай курулуштарынын ээлеринен Бишкек шаарынын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйымдын ставкасы, аны администрациялоо тартиби маселесин иштеп чыксын жана тиешелүү чечимди Бишкек шаардык кеӊештин бекитүүсүнө киргизсин.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Бишкек шаардык кеӊештин 2009-жылдын 30-мартындагы №54 «Бишкек шаарынын аймагынан таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдардын ченин бекитүү жөнүндө» токтому;

- Бишкек шаардык кеӊештин 2009-жылдын 29-декабрындагы № 135 «Бишкек шаарынын аймагынан таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдарды эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө» жана «Бишкек шаарынын аймагында автотранспортторду токтотуу үчүн жыйымдарды эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө» жоболорду бекитүү жөнүндө» токтомунун 1-пункту.

5. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

7. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансылар боюнча туруктуу комиссиясына (Сурапбаев Т.К.) жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри А.К.Бакетаевге  жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеӊештин төрагасы                                                Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат-негиздеме (doc. 48 Кб)

финансылык корутунду (doc. 42 Кб)

- юридикалык корутунду (doc. 41 Кб)