Музуралиев Канатбек Байсарыевич - Бишкекский городской кенеш