Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор
Бишкек шаарынын мэриясы
2018-жылдын«___»__________

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин 2007-жылдын 9-июлундагы № 339 “Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жана “Бишкек шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участокторун алууга жарандардын кезектүүлүгүн түзүү тартиби жөнүндө” жоболорун бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2005-жылдын 6-майындагы №177 «Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Бишкек шаардык кеңештин 2007-жылдын 9-июлундагы № 339 “Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жана “Бишкек шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участокторун алууга жарандардын кезектүүлүгүн түзүү тартиби жөнүндө” жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участокторун алууга жарандардын кезектүүлүгүн түзүү тартиби жөнүндө жободо:

- 1.3-пункт төмөнкү мазмундагы онунчу жана он биринчи абзацтар менен толукталсын:

«- Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынан турак жай аянты белгиленген санитардык нормаларга жана талаптарга жооп бербеген жарандарды кошпогондо, менчик турак жайы (үйү, квартирасы) жоктугу тууралуу маалымат;

-Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынан акыркы 5 жылдын ичинде сатуу-сатып алуу, алмашуу, тартуулоо ж.у.с. бүтүмдөрүн түзүп, менчигинде турган турак жайды үчүнчү жактарга берүү менен өзүнүн турак жай шарттарын начарлатууга багытталган жарандык-укуктук иштерди жасабагандыгы тууралуу маалымат»;

- 2.5-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

- «Кезекте тургандардын тизмеси 31-декабрга карата абал боюнча үч нускада түзүлѳт, кѳктѳлѳт, номер коюлат жана Бишкек шаарынын мэриясынын райондук муниципалдык администрациясынын мѳѳрү менен тастыкталат, Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын башчысы тарабынан бекитилет жана Бишкек шаардык кеңеш менен бир айлык мѳѳнѳттѳ макулдашылат.”.

- экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

“Бекитилген тизменин бир нускасы Бишкек шаарынын мэриясынын тиешелүү райондук муниципалдык администрациясында калтырылат, экинчи жана үчүнчү нускалары маалымат жана контролдоо үчүн  Бишкек шаардык кеңешке жана Бишкек шаарынын мэриясына жөнөтүлөт.»;

  • 2.6-пункттун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

“жарандык коомдун өкүлдөрү”;

- 2.11- пунктунун биринчи абзацындагы “апрелге” деген сѳз “октябрга” деген сѳз менен алмаштырылсын;

- экинчи абзацы

“Жер участокторун алууга кезекте турган жарандар жыл сайын 1-октябрга чейин Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынан 1- октябрга карата ушул Жобонун 1.3- пунктунда көрсөтүлгөн абал боюнча жаңыртылган маалымат бериши керек”.

- 2.11- пункту төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

“Райондук комиссиялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында кѳрсѳтүлгѳн талаптарга ылайык жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участогун алууга кезекте тургандардын тизмесин жыл сайын 20-декабрга чейинки мѳѳнѳттѳ жаңыртат”.

- 2.13- пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

“Райондук комиссиянын жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участогун алууга кезекте тургандардын тизмесинен чыгарылгандыгы жөнүндө чечими арыз ээсине акыркы дареги боюнча жашаган жерине 10 күндүн ичинде жөнөтүлөт”.

2) бекитилген Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун берүү тартиби жөнүндө жободо:

- 16- пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

“Жеке турак жай куруу үчүн бош жер участокторун берүү Бишкек шаарынын башкы планына ылайык, конуштардын башкы планынын чиймелери менен белгиленген тартипте Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилген жеке турак жай курулушунун чиймесинин негизинде жеке турак жай куруу үчүн берилген жер участокторунун санын кѳрсѳтүү менен жүзѳгѳ ашырылат.”.

  • 30- пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Ар бир берилген жер участогуна Бишкек шаарынын мэриясынын жер участогун берүү жөнүндө өзүнчө токтому чыгарылат.”.

- 31- пункттагы «токтомунун көчүрмө бѳлүгү» деген сөздөр «токтому» деген сөз менен жана «үч»  деген сөз «отуз» деген сөз менен алмаштырылсын;

- 44- пункттагы «токтомунун көчүрмө бѳлүгү» деген сөздөр «токтому» деген сөз менен жана «үч» деген сөз «отуз» деген сөз менен алмаштырылсын.

2. Бишкек шаарынын мэриясы бир айлык мөөнөттө Бишкек шаардык кеӊештин жогоруда кѳрсѳтүлгѳн токтомуна өзгөртүүлѳр киргизилгендиги тууралуу жарандарды жашаган жерлеринин акыркы дареги боюнча кат менен кабарласын.

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына (К.К.Конгантиев) жана Бишкек шаарынын вице-мэри Б.О. Дюшембиевге жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы

Негиздеме-маалымкат жана юридикалык корутунду (pdf, 129 Кб)

Салыштырма таблица (pdf, 145 Кб)