Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

                                                                                             Долбоор                                                                                        Бишкек шаарынын мэриясы                                                                   2018-жылдын «__» _____         

 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

 

Бишкек шаарынын 2017-жылдагы бюджетинин

 аткарылышы  жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу

 

         1. Бишкек шаарынын 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет атайын каражаттарды, расмий трансферттерди,  активдерди жана милдеттемелерди эске алуу менен кирешелер боюнча 8 793 873,9 миң сом суммасында, чыгашалар боюнча 8 485 737,7 миң сом суммасында,  чыгашалардан ашкан кирешелер менен 308 136,2 миң сом  суммасында бекитилсин.

         2. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо биринчи вице-мэр Р.К. Макеновго жана Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына (Т.А.Токобеков) жүктөлсүн.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                         

 

 

Аткаруучу: КРФМББ начальниги

И.Аденов __________

Т..: 61 25 33

 

Бишкек шаарынын 2017-жылдагы бюджетинин

аткарылышы жөнүндө отчётко

НЕГИЗДЕМЕ

 

         2017-жылы жалпы Бишкек шаары боюнча атайын каражаттарды,  республикалык  бюджеттен алынган расмий трансферттерди эсепке алганда иш жүзүндө түшкөн сумма 8 667 795,7  миң сомду түздү, ал эми планда 9 045 107,5  миң сом өлчөмүндө белгиленген, план  95,8% аткарылды,  аткарылбай калуу- 377 311,8 миң сом суммасын түздү.

         Салык кирешелери боюнча  план 94,3% аткарылды (план – 6 072 844,4 миң сом; иш жүзүндө – 5 727 060,4  миң сом) толук түшпөй калуу – 345 784,0 миң сомду түздү.

         Салык агенти тарабынан төлөнүүчү жеке киреше салыгы боюнча -  жеткирилген план 94,0% аткарылды, же  134 050,2 миң сом толук түшкөн жок (план – 2 245 500,0  миң сом,  иш жүзүндө – 2 111 449,8 миң сом).

         Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык боюнча - жеткирилген план 87,9% аткарылды, же  аткарылбай калуу 22 069,0 миң сомду түздү (план– 182 334,4  миң сом,  иш жүзүндө – 160 265,4 миң сом).

Патент негизинде салык боюнча - жеткирилген  план 88,7% же  170 833,1 миң сом толук түшкөн жок (план – 1 514 615,0 миң сом, иш жүзүндө – 1 343 781,9 миң сом).

Кыймылсыз мүлккө салык – жеткирилген план 104,2% же 19 810,2 миӊ сомго көп аткарылды (план – 467 385,0 миӊ сом, иш жүзүндө – 487 195,2  миӊ сом).

         Транспорт  каражаттарына салык  - жеткирилген план 82,6%,  же 54 315,1 миң сомго аз аткарылды (план - 312 360,0 миң сом, иш жүзүндө – 258 044,9 миң сом).  

         Короо жайларды жана бакча чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы: план 44 550,0 миӊ сом, иш жүзүндө бул салыктын түшүүлөрү 45 237,5 миӊ сомду түздү, өсүү темпи 101,5% же  пландаштырылгандан 687,5 миӊ сомго көп аткарылды.

         Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы: Пландын аткарылышы 104,8% түздү, планда 142 900,0 миӊ сом белгиленген, иш жүзүндө 149 770,8 миӊ сом түштү.

         Сатуудан салык боюнча жеткирилген план 99,6% аткарылды  же толук түшпөй калуу 4 949,9 миң сомду түздү, планда – 1 148 700,0 миң сом белгиленген, иш жүзүндө – 1 143 750,1  миң сом түштү.

         Роялтилер  – план  952,6 миӊ сомго ашык аткарылды, жеткирилген план 14 500,0 миӊ сом белгиленген, иш жүзүндө 15 452,6 миӊ сом түштү.

         Салыктык эмес кирешелер боюнча - 589 725,7  миң сом  жыйналды, планда – 626 600,0 миң сом белгиленген, же шаардын бюджетине 36 874,3 миң сом түшпөй калды, өсүү темпи 94,1% түздү. 

         Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  95,6% аткарылды,   иш жүзүндө 209 100,1 миң сом түштү, планда 218 753,6 миң сом белгиленген.

         Активдер жана милдеттенмелер боюнча иш жүзүндө түшүүлөр 15 000,0 миң сомду түздү.

         Шаардын  бюджетинин чыгаша бөлүгү 2017-жылы 8 485 737,7 миң сомду, же такталган планга карата 92,6% түздү.

         Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 14-апрелиндеги №13 “Бишкек шаарынын 2017-жылга бюджетин бекитүү жана 2018-2019-жылдарга карата болжолу жөнүндө” токтомунун 5-пунктуна ылайык шаардын бюджетинин чыгашаларын каржылоо иш жүзүндө алынган кирешелердин чегинде, анын ичинде биринчи кезекте  корголгон статьялар (маяна, социалдык фондго төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, стипендиялар, ДСЖ) боюнча жүргүзүлдү.

         Отчёттук мезгил ичинде республикалык бюджеттен 2 126 909,5 миң сом түштү, анын ичинен:

  •  алынбай  калган кирешелердин ордун толтуруу үчүн компенсацияга  2 068 204,6 миӊ сом;
  • Бишкек шаарынын жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарын утурумдук оӊдоону каржылоого  11 911,0 миӊ сом;
  •   Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги аркылуу тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн долбоорлорун даярдоого  27 902,0 миң сом;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылынын 7-августундагы №466  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомуна ылайык  кызматкерлердин эмгек  акыларын жогорулатууга 18 891,9 миң сом.

          Отчеттук мезгил ичинде 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин чыгашаларынан ашкан кирешелеринин эсебинен 105 252,8  миң сом бөлүнгөн, анын ичинен шаардык бюджет боюнча – 79 960,6  миң сом, Ленин району боюнча – 7 459,6  миң сом, Октябрь району боюнча – 5 722,9 миң сом, Биринчи май району боюнча – 7 192,1 миң сом, Свердлов району боюнча – 4 917,6 миң сом.

         Бюджеттик мекемелердин кредитордук карызы 2018-жылдын 1-январына карата абал боюнча  273 318,3 миң сомду түздү, анын ичинен:

         -  шаардык бюджет боюнча  -  205 308,0  миң сом, анын ичинен маяна жана Социалдык фондго төгүмдөр  боюнча – 340,5  миң сом, тамак-аш азыктарын алуу боюнча – 21,6 миң сом, калкка жеңилдиктер боюнча – 10,2 миң сом, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча –  473,4 миң сом, капиталдык салымдар боюнча – 39 559,6 миң сом,  жылуулук энергиясына дотациялар боюнча (БЖЭ, ведомстволук отканалар) – 10 070,2 миң сом, жол куруу боюнча – 66 803,6 миң сом, муниципалдык ишканалардын аткарган иштеринин көлөмү боюнча – 7 860,9 миң сом, чет элдик кредиттер боюнча – 40 783,1 миң сом, бюджеттик мекемелерди капиталдык оңдоо боюнча –  22 468,2 миң сом ж.б.;

         - Ленин району боюнча  -   20 024,2 миң сом, анын ичинен тамак-аш продуктуларын сатып алуу боюнча – 71,3 миң сом,  калкка жеңилдиктер боюнча – 91,5 миң сом,  коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 11 489,3  миң сом,  көрктөндүрүү комбинаты боюнча – 8 040,2  миң сом ж.б.;

         - Октябрь району боюнча –  10 719,4 миң сом, анын ичинен тамак-аш продуктуларын сатып алуу боюнча – 149,7 миң сом, калкка жеңилдиктер боюнча – 63,6 миң сом, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 10 357,1  миң сом ж.б.;

         - Биринчи май  району боюнча – 28 819,7  миң сом, анын ичинен  маяна жана  Социалдык фондго төгүмдөр боюнча -  144,4 миң сом, тамак-аш продуктуларын сатып алуу боюнча – 638,7 миң сом,  коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 10 082,2  миң сом, көрктөндүрүү комбинаты боюнча – 16 360,1 миң сом ж.б.; 

         - Свердлов району боюнча –  8 447,0 миң сом, анын ичинен  маяна жана  Социалдык фондго төгүмдөр боюнча -  38,9 миң сом, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 8 405,2 миң сом ж.б.

 

Биринчи вице-мэр                                                              Р.Макенов

 

Аткаруучу: КРФМББ начальниги

И.Аденов __________

Т..: 61 25 33

 

Бишкек шаарынын 2017-жылдагы бюджетинин

аткарылышы жөнүндө отчётко

түшүндүрмө кат

         2017-жылы жалпы Бишкек шаары боюнча атайын каражаттарды,  республикалык  бюджеттен алынган расмий трансферттерди эсепке алганда иш жүзүндө түшкөн сумма 8 667 795,7  миң сомду түздү, ал эми план 9 045 107,5  миң сом өлчөмүндө белгиленген, план  95,8% аткарылды,  аткарылбай калуу- 377 311,8 миң сом суммасын түздү.

         Салык кирешелери боюнча  план 94,3% аткарылды (план – 6 072 844,4 миң сом; иш жүзүндө – 5 727 060,4  миң сом) толук түшпөй калуу – 345 784,0 миң сомду түздү.

         Салык агенти тарабынан төлөнүүчү жеке киреше салыгы боюнча -  жеткирилген план 94,0% аткарылды, же  134 050,2 миң сом толук түшкөн жок (план – 2 245 500,0  миң сом,  иш жүзүндө – 2 111 449,8 миң сом).

         Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык боюнча - жеткирилген план 87,9% аткарылды, же  аткарылбай калуу 22 069,0 миң сомду түздү (план– 182 334,4  миң сом,  иш жүзүндө – 160 265,4 миң сом).

Патент негизинде салык боюнча - жеткирилген  план 88,7% же  170 833,1 миң сом толук түшкөн жок (план – 1 514 615,0 миң сом, иш жүзүндө – 1 343 781,9 миң сом).

Кыймылсыз мүлккө салык – жеткирилген план 104,2% же 19 810,2 миӊ сомго көп аткарылды (план – 467 385,0 миӊ сом, иш жүзүндө – 487 195,2  миӊ сом).

         Транспорт  каражаттарына салык  - жеткирилген план 82,6%  же 54 315,1 миң сомго аз аткарылды (план - 312 360,0 миң сом, иш жүзүндө – 258 044,9 миң сом).  

         Короо жайларды жана бакча чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы: план 44 550,0 миӊ сом, иш жүзүндө бул салыктын түшүүлөрү 45 237,5 миӊ сомду түздү, өсүү темпи 101,5% же  пландаштырылгандан 687,5 миӊ сомго көп аткарылды.

         Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы: Пландын аткарылышы 104,8% түздү, планда 142 900,0 миӊ сом белгиленген, иш жүзүндө 149 770,8 миӊ сом түштү.

         Сатуудан салык боюнча жеткирилген план 99,6% аткарылды  же толук түшпөй калуу 4 949,9 миң сомду түздү, планда – 1 148 700,0 миң сом белгиленген, иш жүзүндө – 1 143 750,1  миң сом түштү.

         Роялтилер  – план  952,6 миӊ сомго ашык аткарылды, жеткирилген план 14 500,0 миӊ сом белгиленген, иш жүзүндө 15 452,6 миӊ сом түштү.

         Салыктык эмес кирешелер боюнча - 589 725,7  миң сом  жыйналды, планда – 626 600,0 миң сом белгиленген, же шаардын бюджетине 36 874,3 миң сом түшпөй калды, өсүү темпи 94,1% түздү. 

         Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  95,6% аткарылды,   иш жүзүндө 209 100,1 миң сом түштү, планда 218 753,6 миң сом белгиленген.

         Активдер жана милдеттенмелер боюнча иш жүзүндө түшүүлөр 15 000,0 миң сомду түздү.

         Шаардын  бюджетинин чыгаша бөлүгү 2017-жылы 8 485 737,7 миң сомду, же такталган планга карата 92,6% түздү.

         Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 14-апрелиндеги №13 “Бишкек шаарынын 2017-жылга бюджетин бекитүү жана 2018-2019-жылдарга карата болжолу жөнүндө” токтомунун 5-пунктуна ылайык шаардын бюджетинин чыгашаларын каржылоо иш жүзүндө алынган кирешелердин чегинде, анын ичинде биринчи кезекте  корголгон статьялар (маяна, социалдык фондго төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, стипендиялар, ДСЖ) боюнча жүргүзүлдү.

         Отчёттук мезгил ичинде республикалык бюджеттен 2 126 909,5 миң сом түштү, анын ичинен:

  •  алынбай  калган кирешелердин ордун толтуруу үчүн компенсацияга  2 068 204,6 миӊ сом;
  • Бишкек шаарынын жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарын утурумдук оӊдоону каржылоого  11 911,0 миӊ сом;
  •   Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги аркылуу тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн долбоорлорун даярдоого  27 902,0 миң сом;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылынын 7-августундагы №466  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомуна ылайык  кызматкерлердин эмгек  акыларын жогорулатууга 18 891,9 миң сом.

          Отчеттук мезгил ичинде 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин чыгашаларынан ашкан кирешелеринин эсебинен 105 252,8  миң сом бөлүнгөн, анын ичинен шаардык бюджет боюнча – 79 960,6  миң сом, Ленин району боюнча – 7 459,6  миң сом, Октябрь району боюнча – 5 722,9 миң сом, Биринчи май району боюнча – 7 192,1 миң сом, Свердлов району боюнча – 4 917,6 миң сом.

         Бюджеттик мекемелердин кредитордук карызы 2018-жылдын 1-январына карата абал боюнча  273 318,3 миң сомду түздү, анын ичинен:

         -  шаардык бюджет боюнча  -  205 308,0  миң сом, анын ичинен маяна жана Социалдык фондго төгүмдөр  боюнча – 340,5  миң сом, тамак-аш азыктарын алуу боюнча – 21,6 миң сом, калкка жеңилдиктер боюнча – 10,2 миң сом, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча –  473,4 миң сом, капиталдык салымдар боюнча – 39 559,6 миң сом,  жылуулук энергиясына дотациялар боюнча (БЖЭ, ведомстволук отканалар) – 10 070,2 миң сом, жол куруу боюнча – 66 803,6 миң сом, муниципалдык ишканалардын аткарган иштеринин көлөмү боюнча – 7 860,9 миң сом, чет элдик кредиттер боюнча – 40 783,1 миң сом, бюджеттик мекемелерди капиталдык оңдоо боюнча –  22 468,2 миң сом ж.б.;

         - Ленин району боюнча  -   20 024,2 миң сом, анын ичинен тамак-аш продуктуларын сатып алуу боюнча – 71,3 миң сом,  калкка жеңилдиктер боюнча – 91,5 миң сом,  коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 11 489,3  миң сом,  көрктөндүрүү комбинаты боюнча – 8 040,2  миң сом ж.б.;

         - Октябрь району боюнча –  10 719,4 миң сом, анын ичинен тамак-аш продуктуларын сатып алуу боюнча – 149,7 миң сом, калкка жеңилдиктер боюнча – 63,6 миң сом, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 10 357,1  миң сом ж.б.;

         - Биринчи май  району боюнча – 28 819,7  миң сом, анын ичинен  маяна жана  Социалдык фондго төгүмдөр боюнча -  144,4 миң сом, тамак-аш продуктуларын сатып алуу боюнча – 638,7 миң сом,  коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 10 082,2  миң сом, көрктөндүрүү комбинаты боюнча – 16 360,1 миң сом ж.б.; 

         - Свердлов району боюнча –  8 447,0 миң сом, анын ичинен  маяна жана  Социалдык фондго төгүмдөр боюнча -  38,9 миң сом, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча – 8 405,2 миң сом ж.б.

 

Кыргыз Республикасынын

Финансы Министрлигинин

Бишкек башкармалыгы                                                              И. Аденов

 

Аткаруучу:

Чыгаша бөлүмү, тел. 612568

Киреше жана отчет бөлүмү, тел. 656135

 

Приложение:

Баланс доходов и расходов за 2017 год (xls, 228Кб)