Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишке ш.мэриясынын долбоору

2020-ж. 25-декабрь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕӉЕШТИН  ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Мыйзамынын 19-беренесине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 31-беренесине ылайык, Бишкек шаарынын мэриясында түзүмдүк өзгөртүүлөрдү эске алып, Бишкек шаардык кеӊеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Бишкек шаардык кеңештин 2010-жылдын 20-февралындагы № 153 «Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
 • 2-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

-     жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө Жобого:

 1. 2.3-пунктунда:

биринчи абзацындагы:

 • орус тилиндеги текстинде «Управление муниципальной собственности города Бишкек» деген сөз «Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
 • кыргыз тилиндеги текстинде «Башкармалыкка» деген сөз «Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлк башкармалыгына» деген сөздөр менен алмаштырылсын жана «каражаттарды эсептен» деген сөздөрдөн кийин «чыгаруу» деген сөз менен толукталсын;

экинчи абзацындагы «материалдар» деген сөздөн кийин «мекеменин, уюмдун же ишкананын жетекчиси тарабынан» деген сөздөр менен толукталсын;

 1. 2.4-пункт төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

«2.4. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигинде турган эсептешүү көрсөткүчү 100гө чейинки  жана эсептешүү көрсөткүчү 100дөн жогору баадагы негизги каражаттарды (автотранспорттук каражаттардан тышкары) эсептен чыгаруу боюнча жумушчу комиссиянын курамы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бекитилет.»;

 1. 2.5-пункт күчүн жоготту деп табылсын;
 2. 2.7-пунктунда:

үчүнчү абзац «ишканага» деген сөздөн кийин «же мекемеге» деген сөз менен толукталсын;

жетинчи абзацындагы «жүргүзүлгөн» деген сөздүн алдында «капиталдык ремонт жүргүзүлгөн учурда» деген сөздөр менен толукталсын;

 1. 2.8-пунктунда:

экинчи абзацындагы «өткөрүп берүү, бөлүктөргө ажыратуу, ж.б.» деген сөздөр «металл таштандыларына тапшыруу, экинчи сырьену кайра иштетүү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 1. 3.2-пунктунун төртүнчү абзацы төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

«2.8-пунктунда көрсөтүлгөн эсептен чыгарылган негизги каражаттарды сатуудан алынган каражаттар жергиликтүү бюджеттин эсебине киргизилет, ал эми негизги каражаттардын өзүнчө объекттерин ажыратуудан алынган материалдар тийиштүү уюмдун башкаруусунда калат.»;

-     3.3-пунктундагы үчүнчү абзацтагы «мүлктү жоюуну» деген сөздөн кийинки «(металл таштандыларга өткөрүү, жок кылуу ж.б.)» деген сөздөр «(металл таштандыларына тапшыруу, экинчи сырьену кайра иштетүү жана жок кылуу)» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 1. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык  кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын транспорт жана муниципалдык менчик маселелерин жетектеген вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                                        Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат-негиздеме (doc. 20 Кб)

- юридикалык корутунду (doc. 15 Кб)

- салыштырма таблицасы (doc. 20 Кб)