Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

2020-жылдын “01” июнь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕӉЕШТИН ТОКТОМУ

1.  Бишкек шаардык кеңештин 2020-жылдын 14-январындагы № 125 "Бишкек шаарынын 2020-жылга бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пункттагы «10 231 972,4», «5 353 688,8», «1 290 573,4», «1 277 848,5», «1 100 027,8», «1 209 833,9» деген цифралар тийиштүү «10 777 526,9», «5 899 739,3», «1 290 096,4», «1 277 187,5», «1 100 277,8», «1 210 225,9» деген цифралар менен алмаштырылсын;

2) Жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3 жана 1-4- тиркемелери ушул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3 жана 1-4-тиркемелерине ылайык редакцияга берилсин;

 3) Жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелери ушул токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияга берилсин;

2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 3,7-тиркемелерине ылайык бекитилсин.

3. Бюджеттик мекемелердин жылдын башталышына карата атайын каражаттарынын калдыгын чыгымдоо багыты ушул токтомдун 8-тиркемесине ылайык бекитилсин.

  4. 2019-жылдагы чыгашалардан ашкан кирешелердин эсебинен  139 684,3 миң сом суммасындагы чыгашаны ушул токтомдун 9-тиркемесине ылайык багыттоого уруксат берилсин.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясынын тɵрагасына  жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине  жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңешинин            Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- чыгашалар суммасы (xlxs. 525Кб)

- справка-обоснование (doc. Кб)