Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

    26-март 2020-ж.

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Борбордун статусу жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө»  мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаардык кеӊеш

                                                 ТОКТОМ КЫЛАТ:

Бишкек шаардык кеӊештин “Бишкек шаардык кеӊештин 2007-жылдын 9-июлундагы № 399 “Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторду берүү тартиби жөнүндө” жана “Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун алууга жарандардын кезектүүлүгүн түзүү тартиби жөнүндө” жоболорун бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом тарабынан бекитилген Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун берүү тартиби жөнүндө жободо:

-6-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“6. Комиссиянын курамы Бишкек шаарынын мэриясынын токтому менен бекитилет, анда комиссиянын төрагасы жана катчысы аныкталат. Комиссиянын курамына Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын бөлүмдөрүнүн, администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрацияларынын, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн, инженердик-техникалык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле коомчулуктун, өкмөттүк эмес же башка уюмдардын өкүлдөрү кирет. Атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан комиссиянын ишин уюштурууну камсыз кылат; ал комиссиянын жыйынында протоколду туура түзүүгө жана кабыл алынган чечимдердин протокол менен шайкештигине жооп берет.”;

-7-1пункту төмөнкү мазмунда толукталсын;

“7-1. Комиссиянын жыйындарын – комиссиянын төрагасы, ал жокто комиссиянын төрагасынын орун басарларынын бири алып барат.

Комиссиянын жыйындарын өткөрүүдө Интернет тармагында (социалдык тармактардагы расмий баракчада) түз видеотрансляция жолу менен онлайн режиминде видеожазма жүргүзүлөт.

Ыйгарым укуктуу орган комиссиянын жыйындарынын видеожазуусунун көчүрмөлөрүн квартал сайын Бишкек шаарынын мэриясына жөнөтүүгө милдеттүү.”;

  • 8-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“8. Комиссиянын чечимдери анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экиден кем эмеси катышып, кворум камсыз болгондо добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

Комиссиянын жыйыны болгон күнү анын жыйынтыгы ар бир арыз боюнча үч нускада өзүнчө протокол менен таризделет, аларга комиссиянын катчысы, төрагасы жана жыйынга катышкан бардык мүчөлөрү кол тамга коет. Протоколдун ар бир барагы арткы бетине комиссиянын жыйынына  катышкан бардык мүчөлөрү тарабынан парафирленүүгө (кол тамга коюуга) тийиш.

Протоколдун бир нускасы ыйгарым укуктуу органдын архивинде сакталат, экинчи нускасы Бишкек шаарынын мэриясына жөнөтүлөт, үчүнчү нускасы жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга Комиссиянын жыйыны өткөрүлгөн күндөн тартып 10 күндөн кечиктирилбей жиберилет.”;

-9-1 жана 9.2 пункттары төмөнкү мазмунда толукталсын;

“9-1. Комиссиянын ишине байланыштуу материалдар (анын ичинде протоколдун бир нускасы) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу органдын архивинде сакталат.”;

“9-2. Эгерде комиссиянын мүчөсүнүн түз кызыкчылыгы же арызы каралып жаткан жак менен туугандык мамиледе болсо, ал маселени кароого катышуудан бошотулат жана добуш берүүгө укугу жок.”;

-16-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“16.Жеке турак жай куруу үчүн бош жер участокторун берүү Бишкек шаарынын башкы планына ылайык, деталдуу долбоорлоонун жерге жайгаштыруу жана курулуш эрежелерине, конуштардын башкы планынын чиймелери менен бекитилген тартипте белгиленген жеке турак жай курулушунун чиймесинин негизинде жүзөгө ашырылат.”;

- 30- пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“30.Комиссиянын жыйынынын протоколу Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участогун берүү, Бишкек шаарынын мэриясынын токтомун чыгаруу үчүн, (1 протокол - 1 токтом) жер участокко жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны мындан ары жол-жоболоштуруу үчүн негиз болуп саналат.

-31-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“31. Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участок берүү жөнүндө Бишкек шаарынын мэриясынын токтому жана жер участогунун планынын күбөлөндүргөн көчүрмөсү Бишкек мэриясына комиссиянын жыйынынын протоколу келип түшкөн учурдан тартып, отуз күндүн ичинде кезекке туруучуга тапшырылат.”;

- 43- пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“43.Комиссиянын жыйынынын протоколу Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участогун берүү, Бишкек шаарынын мэриясынын токтомун чыгаруу үчүн, (1 протокол - 1 токтом) жер участокко жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны мындан ары жол-жоболоштуруу үчүн негиз болуп саналат.

-44-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“44. Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участок берүү жөнүндө Бишкек шаарынын мэриясынын токтому жана жер участогунун планынын күбөлөндүргөн көчүрмөсү Бишкек мэриясына комиссиянын жыйынынын протоколу келип түшкөн учурдан тартып, отуз күндүн ичинде кезекке туруучуга тапшырылат.”;

“49. Ыйгарым укуктуу органдардын Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун берүү жөнүндө чечимдери Кыргыз Республикасынын административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамын тарабынан белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн.”.

2. Бул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Бишкек шаардык кенештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын жер маселелери боюнча вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы                        Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- салыштырма таблица (doc. 31Кб)

- юридикалык корутунду (doc. 27Кб)