Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор 10.02.2020-ж.

Афган жана Баткен окуяларында курман болгон аскерлердин үй-бүлөлөрүнүн, Чернобыль АЭС авариясын жоюуга катышкандардын жесирлеринин жана Бишкек шаарынын жарды жашоочуларынын материалдык абалын жакшыртуу максатында Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

   1. Бишкек шаардык кеңештин 2012-жылдын 12-июнундагы № 316 “Бишкек шаарынын жарды жана жеңилдик алууга укугу бар тургундарын  социалдык колдоо жөнүндө”  токтомуна  төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

    Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарынын жарды жана  жеңилдик алууга укугу бар тургундарына даректүү социалдык жардам берүү тартиби жөнүндө жободогу:

   - 14-пункттун “б” пунктчасындагы “1500” саны “3000” санына алмаштырылсын;

   - 16-пункттагы:

   биринчи абзацтагы “үй-бүлөгө 1,5 тонна отундун ченеминин нарк эсебинен 2018-2019-жылдагы жылуулук берүү мезгил убагынан тартып” деген сөздөр “2020-2021-жылдагы жылуулук берүү мезгил убагынан тартып үй-бүлөгө 5000 сом өлчөмүндө” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

        “д” пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

        “д) бөтөн бирөөнүн багуусуна муктаж болгон жалгыз жашаган пенсионерлер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана пенсионерлерден, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан гана турган үй-бүлөлөр үчүн акчалай компенсациянын өлчөмү көмүрдү жеткирип берүүгө сарптоолорду эсепке алуу менен Бишкек шаарынын аймагында жашагандарга 500 сом өлчөмүндө, шаардын конуштарынын аймагында 700 сом өлчөмүндө белгиленет.”

         2. Бишкек шаарынын мэриясы ушул токтомдун аткарылышына 2020-жылдын жыйынтыктары боюнча мониторинг жүргүзсүн жана Бишкек шаардык кеңешке 2021-жылдын 1-апрелине чейин маалымат берсин.

         3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

         4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин     социалдык     маселелер     боюнча   туруктуу      комиссиясына

(Аматов Р.А.) жана Бишкек шаарынын вице-мэри Т.А. Кузнецовага жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                  Ж.Б. Абиров

Тиркемелер:

- Маалымкат-негиздеме (doc. 30Кб)

-Салыштырма таблица (doc. 17Кб)

-Юридикалык корутунду (doc. 25Кб)