Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

                                                                              2019-жылдын “11” октябрь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 72-76- беренелерине, Кыргыз Республикасынын “Борбордун статусу жөнүндө” Мыйзамынын 20-беренесине ылайык, Бишкек шаарынын аймагында суу менен жабдуу жана сууну бөлүштүрүү чөйрөсүндөгү бирдей ченемдерди жана талаптарды белгилөө максатында, Бишкек шаардык кеңеш токтом кылат:

1. Бишкек шаардык кеңештин депутаттарынын 2005-жылдын 8-декабрындагы № 142 “Бишкек шаарында суу түтүк жана канализацияны пайдалануу Эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарында суу түтүк жана канализацияны пайдалануу Эрежелери 11.18 - пункту менен төмөндөгүдөй мазмунда толукталсын:

“11.18. Ушул эреженин 2.5.6, 3.8, 5.2.1, 8.4, 11.5. - кичипункттарында көрсөтүлгөн, табылган бузуулар боюнча түзүлгөн актылар бөлүнгөн ыйгарым укуктуу кызмат адамына кароого, бузуу жөнүндө протоколду түзүүгө жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 72, 73, 74, 75- беренелерине ылайык өндүрүп алууларды коюуга жөнөтүлөт”.

2. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлсүн.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин турак жай- коммуналдык чарба, отун-энергетикалык комплекси, транспорт, коммуникациялар жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына (Салымбеков Ж.М.) жана Бишкек шаарынын вице-мэри   М.К. Амантуровго жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин  төрагасы                       Ж.Б. Абиров

Тиркемелер:

- Маалымкат-негиздеме (doc. 39Кб)

- Салыштырма таблица (doc. Кб)