Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

2019-жылдын «__» _______

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаарынын 2020-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар боюнча 10 098 148,0 миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде:

5 370 294,4 миң сом - Бишкек шаарынын бюджети;

1 247 376,5 миң сом - Ленин администрациялык районунун бюджети;

1 249 754,0 миң сом- Октябрь администрациялык районунун бюджети;

1 059 144,0 миң сом-Биринчи май администрациялык районунун бюджети;

1 171 579,1 миң сом - Свердлов администрациялык районунун бюджети.

2. Бишкек шаарынын 2021-2022-жылдарга бюджетинин негизги параметрлеринин болжолу жактырылсын:

Кирешелер жана чыгашалар боюнча 2021 - жылга болжол - 9 905 951,0 миң сом суммасында, 2022-жылга-10 258 174,5 миң сом суммасында.

Шаардын 2021-2022-жылдарга жактырылган бюджетинин болжолдуу параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде аларды кабыл алууда тактоого жатат.

3. 2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү жана 2021-2022-жылдарга болжол 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4-тиркемелерге ылайык булактар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

4. Бишкек шаарынын бюджетинен 2020-жылга чыгымдарды каржылоого жана 2021-2022-жылдарга болжолго каражаттар 2 жана 2-1-тиркемелерге ылайык белгиленсин.

5. 2020-жылга карата чыгымдарды каржылоо иш жүзүндө алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте корголгон статьялар боюнча (Эмгек акы, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна төлөмдөр, медикаменттер, тамактануу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

Бюджеттик мекемелерде бош орундардын түзүлүшү, алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы менен байланыштуу корголгон статьясына каралган суммаларды азайтууга жол берилет.

Каражаттардын чыгымдалышы жана чыгаша статьяларынын максаттуу пайдаланылышы үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

6. 2019-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар Бишкек шаарынын 2020-жылга бюджетинде каралган ассигнованиелердин эсебинен жана чектеринде компенсациялана тургандыгы белгиленсин.

7. Бишкек шаары боюнча 2020-жылдын 1-январына карата жүгүртүүдөгү кассалык накталай акча 10 000,0 миң сом суммасында, анын ичинде шаардык бюджет боюнча 6 000,0 миң сом жана райондук бюджет боюнча 1 000,0 миң сом суммасында бекитилсин.

8. 2020-жылга түшүүлөрдөн чегерүүлөрдүн төмөндөгүдөй ченеми бекитилсин:

1) салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы боюнча, чакан ишкерликтин субъекттери үчүн бирдиктүү салык, патенттин негизиндеги салык, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө салык, жер салыгы, калктуу конуштардын таштандыларын чыгаруу үчүн жыйым боюнча:

 Ленин администрациялык району – 67,3 %;

 Октябрь администрациялык району – 68,9 %;

 Биринчи май администрациялык району –26,7%;

 Свердлов администрациялык району – 55,1 %.

2) сатуудан түшкөн салык боюнча 15,0% жана администрациялык райондорго 25,0% роялти.

3) Башка салыктар жана жыйымдар боюнча, калктуу конуштардагы жерлерди ижаралоо үчүн акы төлөө жана мүлк ижарасы үчүн, автотранспорт коюу жана токтотуу үчүн жыйым, мамлекеттин пайдасына чегерилген кирешелер боюнча, Бишкек шаарынын ЭЭАсынан салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр - шаардык бюджетке 100%.

4) Кыргыз Республикасынын “Бузуулар жөнүндө” кодексине ылайык салынуучу айып пулдар боюнча администрациялык райондордун тийиштүү бюджетине 100% багытталсын.

9. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге атайын каражаттарды казыначылык тутумунан тышкары пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100% тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.

10. Бюджеттик уюмдар жана муниципалдык ишканалар тарабынан максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган Бишкек шаарынын бюджетинин каражаттары тиешелүү бюджеттерге өндүрүп алууга жатат.

11. Ушул токтом менен бекитилген бюджеттик параметрлерди өзгөртүү зарыл болгондо, ага тиешелүү оңдоолорду кабыл алганга чейин Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу боюнча аткарылышы мүмкүн.

12. Бишкек шаарынын 2020-жылга бюджетинен каржылануучу мекемелер үчүн төмөндөгүлөр белгиленсин:

1) жалпы билим берүү мектептеринин чарба башчыларына ай сайын айлык акыларына окуучулардын санына жараша 1 штаттык бирдик эсебинде 2800 сомго чейинки үстөк акы (100 окуучуга чейин – 450 сом, 100дөн 600гө чейин – 1000 сом, 600дөн 1200гө чейин – 1600 сом, 1200дөн 1800гө чейин – 2200 сом, 1800дөн жогору – 2800 сом);

2) балдар музыкалык мектептердин жаш адистерине ай сайын 500 сом үстөк акы:

3) карылар үйүнүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунун, «Коломто» муниципалдык мекемесинин жана «Ардагер» шаардык геронтологиялык борборунун, Зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү борборунун кызматкерлеринин айлык акысына 1 кызматкерге ай сайын 1650 сом эсебинде үстөк акы;

4) Бишкек шаарынын мэриясынын Социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын социалдык кызматкерлеринин айлык акысына 1 кызматкерге ай сайын 4000 сом эсебинде үстөк акы;

5)  Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын үйлөмө аспап, симфониялык оркестрлеринин, элдик аспаптар оркестринин, «Семетей», «Доор», «Сувенир» ансамблдеринин, «Кыргыз руху» фольклордук ансамблинин жана «Акак» комузчулар ансамблинин кызматкерлеринин, Бишкек шаардык драмалык театрынын негизги жана инженердик - техникалык персоналынын айлык акысына 1 кызматкерге ай сайын 2500 сом эсебинде үстөк акы;

6) билим берүү жана маданият уюмдарынын борборлоштурулган бухгалтерияларынын кызматкерлерине айлык акыга ай сайын 5000 сомдон үстөк акы;

7) шаардык маанидеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине ай сайын айлык акыга төмөндөгүдөй үстөк акы:

мэриянын, шаардык кеңештин жетекчилерине-1000 сомдон;

материалдарды сактоо кызматынын кызматкерлерине-2000 сомдон;

шаардык бюджеттен каржылануучу түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине жана кызматкерлерине, Бишкек шаарынын мэриясынын, Бишкек шаардык кеңештин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын кызматкерлерине жана башкаруу органдарын тейлеген айдоочуларга-4000 сомдон, бул органдардын кенже жана техникалык тейлөөчү персоналына-6000 сомдон;

муниципалдык аймактык башкармалыктардын кызматкерлерине -6000 сомдон жана кенже жана техникалык тейлөөчү персоналдарга - 8000 сомдон ашык;

жергиликтүү бюджеттин эсебинен күтүлүүчү Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо боюнча Мамлекеттик салык кызматы башкармалыгынын жергиликтүү жана салыктык эмес төлөмдөрдү контролдоо боюнча бөлүмүнүн начальнигинин орун басарына жана кызматкерлерине 3000 сомдон.

8) райондук маанидеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин айлык акысына төмөндөгүдөй ай сайын үстөк акы:

администрациялык райондордун жетекчилерине - 1000 сомдон;

райондук билим берүү борборлорунун, райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын, финансы органдарынын жана муниципалдык администрациялардын аппаратынын, Мамлекеттик салык кызматынын (мындан ары- МСКБ) райондук башкармалыктарынын жергиликтүү салыктар жана жыйымдар боюнча бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен күтүлүүчү райондук башкармалыктарынын начальниктеринин орун басарларына 3000 сомдон, бул органдардын кенже жана техникалык тейлөөчү персоналына - 5000 сомдон;

9) райондук аскер комиссариаттарынын кенже тейлөөчү, техникалык жана аскердик - учеттук персоналдарынын айлык акыларына ай сайын 500 сомдон үстөк акы;

10) билим берүү, социалдык коргоо, маданият, спорт уюмдарынын башка кызматкерлеринин айлык акыларына 1 кызматкерге ай сайын 1000 сом эсебинде үстөк акы;

11) саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин айлык акыларына төмөндөгүдөй ай сайын үстөк акы:

дарыгерлерге, орто жана башка персоналга бир ставкага 1000 сом эсебинде, бирок 1 кызматкерге 1000 сомдон ашык эмес суммада;

кенже медициналык персоналга бир ставкага 1500 сом эсебинде, бирок 1 кызматкерге 1500 сомдон ашык эмес суммада;

Бишкек шаарынын тез медицина борборунун сутка бою иштеген оперативдүү бөлүмүнүн кызматкерлерине, чакырууга чыгуу бригадасынын фельдшерлерине жана санитарларына 1 кызматкерге 2500 сом эсебинде;

тез кечиктирилгис жардам көрсөтүү кызматынын дарыгерлерине жана педиатр-дарыгерлерине, дарыгер-неонатологдорго, дарыгер-реаниматологдорго, дарыгер-анестезиологдорго, дарыгер-комбустиологдорго 1 кызматкерге 4000 сом эсебинде;

Бишкек шаарынын биринчи медициналык-санитардык жардам кызматынын үй-бүлөлүк дарыгерлерине калкты аралаш кабыл алуунун алдыңкыларына 2000 сом эсебинде 1 кызматкерге;

12) Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын медициналык - педагогикалык комиссиясынын методисттеринин айлык акыларына 1 кызматкерге 1500 сом эсебинде ай сайын үстөк акы;

13) тез медицина автомашиналарынын айдоочуларынын айлык акыларына 1 кызматкерге 2000 сом эсебинде ай сайын үстөк акы.

14) өзгөчө маанилүү жана жооптуу жумуштарды аткаруу үчүн:

Бишкек шаарынын мэриясынын, Бишкек шаардык кеңештин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын кызматкерлерине, бул органдардын кенже жана техникалык тейлөөчү персоналынага ай сайын берилүүчү кызматтык маянага эки айлык маяна өлчөмүндө үстөк акы;

- шаардык маанидеги түзүмдүк бөлүмдөрдүн, муниципалдык администрациялардын, райондук финансылык органдардын кызматкерлерине, бул органдардардын кенже жана техникалык тейлөөчү персоналына кызматтык маянага ай сайын үстөк акы өлчөмүндө.

13. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күнүнө тамактандырууга төмөндөгү ченемдер белгиленсин:

1) мектепке чейинки билим берүү уюмдарында;

3 жашка чейинки курактагы балдар үчүн - 29 сом;

3 төн 7 жашка чейинки курактагы балдар үчүн - 30 сом;

2) акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында - 60 сом, балдар сутка бою болгон топтордо – 80 сом;

3) кургак учук менен ооруган балдар үчүн бала бакчада - 95 сом;

4) жалпы билим берүү уюмдарындагы жетим балдар жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 5 - 7-класстагы балдары үчүн - 14 сом;

5) жалпы билим берүү уюмдарындагы 1 - 4-класстардын балдары үчүн - 14 сом;

6) жалпы билим берүү уюмдарындагы акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн - 28 сом;

7) Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда, Балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунда, «Айданек» жашы жете элек балдарды реинтеграциялоо борборунда, Октябрь районунун № 71 орто мектеп интернатындагы интернаттык топтордо жана № 1 гимназия - интернатында - 110 сом;

8) ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунда - 60 сом;

9) жатып калган оорулуулардын ысык тамагына - 60 сом;

10) белгилүү жашаган орду жок адамдарды тамактандырууга - 35 сом;

11) мектеп алдындагы лагерлердеги аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын тамактандырууга - 44 сом.

14. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күнүнө медикаменттерге төмөнкү ченемдер белгиленсин:

1) Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда, Балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунда, «Айданек» жашы жете элек балдарды реинтеграциялоо борборунда 12,80 сомго чейин;

2) шаардык реабилитациялык борборунда мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн 0,55 сомго чейин;

3) белгилүү жашаган орду жок адамдар үчүн 12,50 сомго чейин

15. 2020-жылга төмөнкү чыгашалар бекитилсин:

1) жалпы билим берүү уюмдарында аскерге чакырууга чейин даярдык боюнча жетекчинин бир ставкасы;

2) Бишкек шаарынын тез медицина борборунун «медициналык кызматкердин депозитине» 40,0 штаттык бирдикке бир дарыгерге айына 6000 сом эсебинде жана үч жыл иштеп бүткөндүгү боюнча бир орто медициналык кызматкерге ай сайын 5000 сом;

3) Бишкек шаарынын жаңы конуштарында жана Шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында, балдарга дарылоо алдын ала жардам көрсөтүүчү "Бишкек шаарынын дарыгер-педиатрынын депозитине” үч жыл иштеп бүткөндүгү боюнча бир дарыгерге айына 5000 сом эсебинде;

4) Биринчи май районунун «Коломто» муниципалдык мекемесин кармоого;

5) Ленин, Октябрь администрациялык райондору боюнча 2 кечки жалпы билим берүү мектебин жана Свердлов администрациялык районунун №35 жана №94 жалпы билим берүүчү мектептеринин алдында кечки класстарды кармоого;

6) «Бишкек шаарынын SOS – Герман Гмайнер окуу-тарбиялоо комплекси» мекемесинин, Бишкек шаарынын балдар айылынын SOS – бала бакчасынын чыгымдарын төлөөгө;

7) «Сезим» кризистик борборунун, «Оберег» реабилитациялык борборунун, «Рука в руке» аутист балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмесинин, «ЧГЕШ-еврей мектеби» окуу-тарбиялоо борбору» мекемесинин чыгымдарын төлөөгө;

8) Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын ардагерлер жана оорук эмгекчилеринин Бишкек шаардык жана райондук кеңештеринин чыгымдарын төлөөгө;

9) Зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү борборун күтүүгө;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 336 «Билим берүү уюмдарынын болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө» токтому менен бекитилген типтүү штаттардан сырткары киргизилген кошумча штаттык бирдиктерди, 3-тиркемеге ылайык 607,75 штаттык бирдик санында кызмат орундарын күтүүгө;

11) Бишкек шаарын жана жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүүгө, ошондой эле шаардык жана аймактык маанидеги объекттерди (социалдык, коомдук, коммуналдык, инженердик инфраструктуралар, тургундардын жалпы үлүштүк менчиктерин) түзүүгө, өнүктүрүүгө, калыбына келтирүүгө жана реабилитациялоого жана жергиликтүү коомчулуктун өз алдынча башкаруусунун ар түрдүү формаларын өнүктүрүүгө, алардын коомдук активдүүлүгүн жогорулатууга жана коммуналдык жана башка жашоо тиричилик маселелерин өз алдынча чечүүгө жөндөмдүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө колдоо көрсөтүүгө багытталган дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды берүүгө;

12) «Мурас-Ордо» конушунун балдарын Аламүдүн районунун Степное айылынын «Келечек» мектебине ташууну уюштурууга;

13) Бишкек шаарынын билим берүү мекемелеринде «Жаш мугалим депозити» программасын ишке ашырууга;

14) Октябрь администрациялык районунун №34 адистештирилген көмөкчү мектебиндеги акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн узартылган күн топторуна тарбиячылардын 5,0 ставкасын күтүүгө;

15) карыздарын төлөөгө жана милдеттенмелерин аткарууга шаардык бюджеттен администрациялык райондоруна өткөрүп берилүүчү каражаттар боюнча;

16) балансында кезметтик (кызматтык) автомашиналары жок муниципалдык аймактык башкармалыктарга айына 100 литрден бензин сатып алууга;

17) райондордун муниципалдык аймактык башкармалыктарынын балансында турган жүк ташуучу автомашиналардын айдоочуларын күтүүгө;

18) райондук МСКБнын начальниктеринин орун басарларын, райондук МСКБнын жергиликтүү салыктар жана жыйымдар боюнча бөлүмдөрүнүн 60,0 штаттык бирдигин, Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо боюнча МСКБнын начальнигинин орун басарын жана Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ИСТК МСКБнын жергиликтүү жана салыктык эмес төлөмдөрдү контролдоо боюнча бөлүмүнүн 5,0 штаттык бирдигин күтүүгө.

19) зыяндуу жумуш шарты менен иш үчүн айлык акысына карата 25% өлчөмүндө үстөк акы төлөөгө;

20) Бишкек шаарынын муниципалдык кызматчыларына квартал сайын сыйлык акы төлөөгө.

21) Бишкек шаарында эл жана турак жай фондун каттоону жүргүзүүгө.

16. Кварталдык, үй комитеттеринин, аксакалдар сотторунун төрагаларына келишимдик негизде 4-тиркемеге ылайык ай сайын акы төлөө белгиленсин.

17. Аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнө келишимдик негизде квартал сайын 250 сомдон акы төлөө белгиленсин.

18. «Алга-Бишкек футбол клубу» муниципалдык мекемесинин футболчуларына контракттык негизде ай сайын стипендия белгиленсин.

19. 5-тиркемеге ылайык, «Алга-Бишкек футбол клубу» муниципалдык мекемесинин кызматкерлерине кызматтык маяна белгиленсин.

20. 6-тиркемеге ылайык, “Алтын-Булак пансионаты” муниципалдык мекемесинин кызматкерлерине кызматтык маяна белгиленсин.

21. Жалпы билим берүүчү уюмдардагы аскерге чакырууга чейинки даярдоонун жетекчилерине айына 7800 сом өлчөмүндө кызматтык маяналар белгиленсин.

22. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, аппараттардын, өз алдынча бөлүмдөрдүн жана башка мекемелердин кызматкерлерине жергиликтүү бюджеттин эсебинен сыйлык акы берүү жана кызматтык эмгек акыларын жана аларга үстөк акыларды белгилөө укугу Бишкек шаарынын мэринде сакталсын.

23. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

24. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Ж. Б. Абировго жана Бишкек шаарынын мэри А. Э. Суракматовго жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                         Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

Түшүндүрмө кат (44 Кб, doc.)

- Маалымкат-негиздеме (48 Кб, doc.)

- Бекитилген тиркемелер (119 Кб, xlxs.)