Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

МААЛЫМ КАТ-НЕГИЗДЕМЕ

         1. Долбоордун максаты жана милдеттери

            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 21-ноябрындагы №805 “2025-жылга чейинки мезгилге Бишкек шаарынын башкы планы жөнүндө” токтомун ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Борбордун статусу жөнүндө” мыйзамдарына ылайык Бишкек шаардык кеңештин “Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана куруу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомунун долбоору (мындан ары - Долбоор) иштелип чыкты.

         2. Баяндоочу бөлүгү

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 77-беренесине ылайык, калктуу конуштардын жерлери шаар куруу документтерине жана курулуш, жер пайдалануу эрежелерине ылайык пайдаланылат.

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 18-беренесинин 1-пунктуна ылайык, республикалык маанидеги шаардын шаардык кеңеши жергиликтүү жамааттын пикирин эске алуу менен шаардын райондорунун чек араларына карата администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча сунуштарды карайт, муниципалдык жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды бекитет, жер пайдалануунун жана шаар куруунун эрежелерин белгилейт, шаарды дыкат пландоо долбоорун бекитет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилген шаарларга тиешелүү жерлерге салыктын базалык ставкасынын чегинде шаар ичиндеги жерлерге салыктын дифференциалдуу ставкаларын белгилейт.

Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек шаарында Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана куруу эрежелери (мындан ары - ЖПКЭ) иштелип чыккан эмес. ЖПКЭ базалык юридикалык курал катары, шаар куруу иш-аракеттерин регламенттейт жана жөнгө салат. Жер пайдалануу жана куруу эрежелери шаарды ар кандай функционалдык зоналарга бөлөт жана ар бир зона үчүн уруксат берилген курулуштун параметрлерин аныктайт.

Ушуга байланыштуу, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан кыймылсыз мүлк объекттерин пайдаланууну жана курулуштук өзгөртүүнү жөнгө салуучу тийиштүү ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган.

Бишкек шаарынын мэриясынын 2018-жылдын 16-февралындагы №28-б «Бишкек шаарында куруунун жана жер пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгуу жөнүндө» буйругу менен «Бишкекбашкыархитектура» муниципалдык ишканасына Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн адистерин жана көз карандысыз консультанттарды тартуу менен алты айлык мөөнөттө ЖПКЭни иштеп чыгуу жана Бишкек шаарынын мэриясынын кароосуна киргизүү тапшырылган.

         Жогоруда көрсөтүлгөн буйруктун негизинде «Бишкекбашкыархитектура» муниципалдык ишканасы тарабынан 2018-жылдын 12-мартындагы №33/Ө «Бишкек шаарында куруунун жана жер пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту түзүү жөнүндө» буйругу чыгарылган.

         Жумушчу топ жана «Бишкекбашкыархитектура» МИсинин жамааты тарабынан төмөнкү иштер жүргүзүлгөн:

- ЖПКЭни даярдоого баштапкы маалыматтарды топтоо жүргүзүлгөн;

- аймактардын жана анын коргоо зоналарынын учурдагы абалына талдоо жүргүзүлгөн жана комплекстүү баа берилген;

- аймактарды мейкиндиктик өнүктүрүүнүн жана жалпыланган маалыматтык базаны түзүүнүн көйгөйлөрү аныкталган;

- өнүгүүнүн тенденциясын аныктоо максатында Бишкек шаарынын аймактарын пайдалануунун өзгөрүшүнүн учурдагы кырдаалын жана динамикасын белгилеген шаар куруу материалдарына талдоо жүргүзүлгөн;

- жер пайдалануу жана куруу маселелери боюнча мыйзам базасына талдоо жүргүзүлгөн;

- шаар курууну зоналарга бөлүү схемасы даярдалган жана шаар куруу регламенттери иштелип чыккан.

Бул Долбоор менен төмөнкүлөргө багытталган Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана куруу эрежелерин бекитүү сунушталат:

- Бишкек шаарынын аймагын туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, курчап турган чөйрөнү жана маданий мурас объекттерин сактоо;

- жеке жана юридикалык жактардын, анын ичинде жер участокторунун жана кыймылсыз мүлк объекттеринин укуктуу ээлеринин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу;

- инвестицияларды тартуу үчүн, анын ичинде пайдаланууга уруксат берилген жер участокторунун жана кыймылсыз мүлк объекттеринин бир кыйла натыйжалуу түрлөрүн тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү жолу менен жагымдуу шарттарды түзүү;

- жер участокторун пайдалануу эрежелери жана шарттары жөнүндө ачык маалыматтарды камсыз кылуу, аларда капиталдык курулуш объекттерин курууну, реконструкциялоону жүзөгө ашыруу;

- мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган жер участокторун берүү үчүн документтерди даярдоо;

- ден соолукту сактоого жана чыңдоого жардам берген жана жарандарга жашоонун сергек мүнөзүн жүргүзүүгө мүмкүндүк берген жагымдуу жашоо чөйрөсүн түзүү;

- кыймылсыз мүлк объекттерин курууну, реконструкциялоону жүзөгө ашыруу;

- курулган аймактарды өнүктүрүү, аймакты комплекстүү өздөштүрүү;

- жерлерди пайдаланууну контролдоо.

ЖПКЭни даярдоо тутуму бардык кызыкдар жактардын (жашоочулардын, ишкерлердин, уюмдардын, мекемелердин), алардын бакубаттуулугуна, бизнесине, жашоо шартына таасир этүүчү чечимдерди кабыл алууга түз катышуу принцибине негизделген. Бардык кызыкдар адамдар ЖПКЭни иштеп чыгууда жана кабыл алууда коомдук угууларга катышууга укуктуу. 

3. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолдору

 Бул Долбоорду кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

4. Коомдук талкуунун жыйынтыктары жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамынын 22-беренесине ылайык, бул Долбоор Бишкек шаардык кеңештин расмий сайтына коомдук талкуулоо жол-жобосунан өтүү үчүн жайгаштырууга жөнөтүлөт.

5. Долбоордун мыйзамдарга шайкеш келишине талдоо жүргүзүү

Берилген долбоор Кыргыз Республикасынын Жер кодексине жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Борбордун статусу жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык иштелип чыкты жана колдонуудагы мыйзамдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине карама-каршы келбейт.

6. Каржылоо зарылдыгы жөнүндө маалымат

Бул Долбоорду кабыл алуу  жергиликтүү бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт.

7. Жөнгө салуучулук таасирин талдоо жөнүндө маалымат

Берилген долбоор жөнгө салуучулук таасирине талдоо жүргүзүүнү талап кылбайт, анткени ишкердикти жөнгө салууга багытталган эмес.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаардык кеңештин “Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана куруу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтом долбоорун Бишкек шаардык кеңештин кароосуна киргизет.

Вице-мэр                                                                     У.Ш. Азыгалиев

Приложения:

Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана куруу эрежелери (docx, 316 Кб)

Юридикалык корутунду (docx, 13 Кб)

Бишкек шаарынын аймагын өзгөчө шарттар менен пайдалануу зоналарынын картасы (pdf, 29,12 Мб)

Бишкек шаарынын аймагын укуктук зоналарга бөлүү картасы (pdf, 29,45 Мб)

Тарыхый-маданий мурастарды пайдалануу чектоо зоналарынын картасы (pdf, 27,87 Мб)